Traducere engleză-suedeză pentru "over pressure"

EN

"over pressure" suedeză traducere

EN over pressure
volume_up
{substantiv}

over pressure

Exemple de folosire pentru "over pressure" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMy heart rate was 61 beats per minute -- my blood pressure, 127 over 74.
Min puls var 61 slag per minut -- mitt blodtryck, 127 över 74.
EnglishThe European Parliament has been under considerable pressure over the last few days, not only here in the House.
Europaparlamentet har under dessa dagar utsatts för ett enormt tryck, inte bara här i detta parlament.
English(Laughter) The European Parliament has been under considerable pressure over the last few days, not only here in the House.
Europaparlamentet har under dessa dagar utsatts för ett enormt tryck, inte bara här i detta parlament.
EnglishI do not know whether this is political stupidity, or simply a matter of keeping energy pressure over particular countries in the Community.
Jag känner inte till om förklaringen är politisk enfald eller om det endast handlar om att behålla energitrycket på speciella länder i gemenskapen.
EnglishIn fact, following the media pressure over recent months, some of them are taking a greater interest and have promised to reduce their prices.
Till följd av påtryckningarna från media under de senaste månaderna har vissa av företagen faktiskt engagerat sig och lovat att sänka sina priser.
EnglishI hope that we will, in the field of employment, be won over by the same pressure for convergence which has been ours for the last few years in the field of economic and monetary matters.
Jag skulle vilja att vi i fråga om sysselsättningen grips av samma konvergensstress som vi har sedan några år tillbaka i ekonomiskt och monetärt hänseende.
EnglishThe situation of the minorities in particular worsened after the end of the Olympic Games and the Tibetans and the Uighurs have been subjected to strong pressure over recent months.
I synnerhet minoriteternas situation förvärrades efter de olympiska spelens slut, och tibetanerna och uigurerna har utsatts för kraftiga påtryckningar under de senaste månaderna.
EnglishI would point out that the European textile industry has been under immense pressure over recent years as a result of the liberalisation of trade within the World Trade Organisation.
Jag vill påpeka att den europeiska textilindustrin har varit utsatt för en enorm press under de senaste åren till följd av handelsliberaliseringen inom Världshandelsorganisationen.