Traducere engleză-suedeză pentru "property"

EN

"property" suedeză traducere

volume_up
property {substantiv}

EN property
volume_up
{substantiv}

property (dar şi: estate, holding, possession, prop)
volume_up
egendom {comm. gen.}
Land is a kind of property -- it is property. It's protected by law.
Mark är en sorts egendom, det är egendom, skyddat av lagar.
We must act in such a way that EU property is treated with the same respect as other property.
Vi måste agera så att EU: s egendom behandlas med samma respekt som all annan egendom.
Companies are property, and they belong to their owners, not to politicians.
Företag är egendom, värden som tillhör dess ägare, inte politikerna.
property (dar şi: attribute, capacity, quality, trait)
volume_up
egenskap {comm. gen.}
Option fields with the same functionality are given the same name (Name property).
Alternativfält som hänger ihop funktionsmässigt får samma namn (Namn - Egenskap).
The sand provides artificial grass gravity while the granules give artificial grass its fragile property.
Sanden ger konstgräset tyngd medan granulatet ger konstgräset dess sviktande egenskap.
Kan inte skriva egenskap som är skrivskyddad.
property (dar şi: real estate)
volume_up
fastighet {comm. gen.}
If this is not possible, they need to be granted a fair compensation that allows them to buy a similar property.
I annat fall måste de få rimlig ersättning så att de kan köpa en likvärdig fastighet.
Yesterday I received a letter from a constituent who had bought a property in another Member State.
I går fick jag ett brev från en väljare som hade köpt en fastighet i en annan medlemsstat.
We understand that a search is going on for property outside the European area.
(DE) Jag har en ytterligare fråga: Vi har hört att man söker en fastighet utanför EU-området.
property (dar şi: ownership, tenancy)
What Africa needs in particular is respect for the rule of law, respect for contract law and the protection of private property.
Vad Afrika behöver är framför allt respekt för rättstatsprincipen, avtalsrätten och rätten till privat ägande.
The Commission acknowledges the importance of media pluralism and, in the context of its powers, pays great attention to issues of concentration and property.
Kommissionen inser vikten av pluralism i fråga om medier och ägnar sig mycket åt frågor om koncentration och ägande inom ramen för sina befogenheter.
It will not include provisions modifying substantive intellectual property law such as the creation of new rights, the scope of protection or duration.
Avtalet kommer inte att innehålla bestämmelser som påverkar lagar för immateriellt ägande som införande av nya rättigheter, skyddets tillämpningsområde och tidsbegränsning.
property (dar şi: clobber)
See collectively, we as men are taught to have less value in women, to view them as property and the objects of men.
Ni förstår att vi killar lär oss att kvinnor inte är lika mycket värda, vi lär oss att se dem som ägodelar och mäns objekt.
These are just a few examples among many which demonstrate the right assumed by men to control women and children as their personal property.
Detta är bara några exempel av många som visar på mannens självpåtagna rätt att kontrollera kvinnor och barn som sina personliga ägodelar.
property (dar şi: pile, wealth)
volume_up
förmögenhet {comm. gen.}
property
volume_up
lantegendom {comm. gen.}

Sinonime (în engleză) pentru "property":

property

Exemple de folosire pentru "property" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe agreed that the Union needs a clear strategy on intellectual property rights.
Vi kom överens om att EU behöver en tydlig strategi för immateriell äganderätt.
EnglishParticular attention must therefore be given to protecting intellectual property.
Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt att skydda immateriella rättigheter.
EnglishMillions of jobs in Europe depend on respect for intellectual property rights.
Miljoner arbetstillfällen i Europa är avhängiga av respekt för immaterialrätten.
EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
I mitt hemland ser vi nästan varje vecka hur nynazister försöker köpa fastigheter.
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Ett sådant gränsöverskridande skydd av immateriella rättigheter ger stora fördelar.
EnglishWe must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
Vi måste inrätta adekvata förfaranden så att de immateriella rättigheterna skyddas.
EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
Osäkra konsument- och fastighetslån ledde till en växande efterfrågan på likviditet.
EnglishThe arrangements for intellectual property are such that the MAI cannot affect TRIPS.
Problemet med upphovsrätten är löst på det viset att MAI inte kan påverka TRIPS.
EnglishWe still lack intellectual property rights and Europe has no rules on patents.
Vi saknar fortfarande immateriella rättigheter och EU har inga patentregler.
EnglishThis also includes areas such as invitations to tender and intellectual property.
Hit hör också områden som offentliga anbudsinfordringar och immaterialrätt.
EnglishThat is extremely important as part of Parliament's approach to property policy.
Det är mycket viktigt som en del av parlamentets inställning till fastighetspolitiken.
EnglishChina should also be made to do it in relation to European intellectual property.
Kina bör förmås att göra detsamma med europeiska immateriella rättigheter.
EnglishThese include the problems connected with intellectual property rights and innovation.
Där ingår de problem som är kopplade till immateriella rättigheter och innovation.
EnglishWe also agree on the property policy, and concur that it should be a long-term policy.
Vi stöder också fastighetspolitiken och instämmer i att den borde vara långsiktig.
EnglishIn my opinion, the issue of intellectual property has been sufficiently regulated.
Jag anser att frågan om immateriell äganderätt har reglerats tillräckligt.
EnglishThere is, however, no mention of social obligations relating to the right to property.
Men det finns inte ett spår av den sociala skyldigheten när det gäller äganderätt.
EnglishIntellectual property has developed as a result of technological advances.
De immateriella rättigheterna har utvecklats till följd av de tekniska framstegen.
EnglishThe issue of agreements on intellectual property rights is very important.
Av grundläggande betydelse är frågan om fördragen om immateriella rättigheter.
EnglishThere are obviously differences of opinion in this House on intellectual property rights.
Det finns naturligtvis olika åsikter om immateriella rättigheter här i kammaren.
EnglishMultinational corporations are acquiring the property rights of the world's population.
Här anskaffar sig de multinationella koncernerna världsbefolkningens äganderätter!