Traducere engleză-suedeză pentru "seminal"

EN

"seminal" suedeză traducere

EN seminal
volume_up
{adjectiv}

seminal (dar şi: original)
Kuhn wrote a seminal treatise about this back in 1962.
. ~~~ Kuhn skrev en nyskapande avhandling om detta 1962.
The adoption of the Charter of Fundamental Rights by the European Parliament and its proclamation in Nice were an innovation and made this a seminal text in the field of human rights.
Stadgan för de grundläggande rättigheterna som Europaparlamentet antog och dess proklamation i Nice hade en nyskapande karaktär och blev en referenstext för mänskliga rättigheter.
seminal (dar şi: eccentric, original, unconventional)
seminal
volume_up
fruktbärande {adj.} [form.]
Nevertheless, it should be viewed as a seminal moment for gender mainstreaming, as women are now taken into account in security and peacekeeping operations.
Det bör dock ses som ett fruktbärande ögonblick för jämställdhetsintegreringen, eftersom kvinnor nu beaktas i säkerhetsinsatser och fredsbevarande insatser.
seminal
seminal (dar şi: cereal)
seminal
volume_up
frö- {adj.}
seminal
There is a sense in which seminal papers must be allowed to sow the seeds of their ideas before they see the light of day.
Det finns en mening med att betydelsefulla handlingar måste tillåtas så sina idéfrön innan de ser dagens ljus.

Sinonime (în engleză) pentru "seminal":

seminal

Exemple de folosire pentru "seminal" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere is a sense in which seminal papers must be allowed to sow the seeds of their ideas before they see the light of day.
Det finns en mening med att betydelsefulla handlingar måste tillåtas så sina idéfrön innan de ser dagens ljus.
EnglishI would like to mention ten points which I feel are seminal to this report, and which I hope you think are too.
Jag vill ta upp tio punkter här, som enligt mig är de som utmärker betänkandet eller åtminstone är tänkta att göra det, och jag hoppas att det visar sig stämma.
English(Laughter) ~~~ According to 1930s marriage manual author, Theodoor van de Velde, a slight seminal odor can be detected on the breath of a woman within about an hour after sexual intercourse.
(Skratt) Enligt 1930-talets giftermålsmanualförfattare Theodor van de Velde kan en vag spermalik lukt upptäckas i en kvinnas andedräkt inom ungefär en timme efter samlag.