Traducere engleză-suedeză pentru "shout"

EN

"shout" suedeză traducere

volume_up
shout {substantiv}

EN shout
volume_up
{substantiv}

1. general

shout (dar şi: cry, holler, howl, roar)
So shout to him and say: ‘This will take my truck off the road!’ or, in short, ‘Truck off!’.
skrik åt honom och säg: ”Det här kommer att få bort min lastbil från vägen!”
shout (dar şi: call, cry, whoop)
Point of order? (inaudible off-microphone comments and shouts of 'Point of order!).
(ohörbara kommentarer utan mikrofon och rop: ”ordningsfråga!”)
Let us not allow silly shouting, professional ignorance and unfinished work to impair the EU's credibility.
Låt oss inte tillåta att löjliga rop, professionell okunnighet och ofärdigt arbete försämrar EU:s trovärdighet.
(Loud applause, and also shouts of 'Point of order' and 'You are wrong')
(Livliga applåder och rop: ”ordningsfråga” och ”du har fel”.)
shout (dar şi: call)
We do not always get applause and cheers and shouts.
Det är inte alltid som vi får applåder, uppmuntringar och tillrop.

2. Englez-Britanic, colocvial

Exemple de folosire pentru "shout" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe welcome the opportunity to shout from the rooftops how proud we are of our performance.
Vi välkomnar möjligheten att basunera ut hur stolta vi är över våra framgångar.
EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action' .
Liksom när man spelar in film lyfter vi klappan och ropar: Action .
EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action '.
Liksom när man spelar in film lyfter vi klappan och ropar: Action.
EnglishHe said, ‘SOLVIT is a great service and it should really shout louder about its achievements’.
Han sa: ”SOLVIT är en utmärkt tjänst och man borde tala mycket mer om dess fördelar.”
EnglishHe said, ‘ SOLVIT is a great service and it should really shout louder about its achievements’.
Han sa: ” SOLVIT är en utmärkt tjänst och man borde tala mycket mer om dess fördelar. ”
EnglishWe must therefore once again shout out today ‘[never again]’. ‘’, that is to say, no more fires.
Därför måste vi än en gång utropa ”” [aldrig mer]. ””, det vill säga, inga fler bränder.
EnglishWe must therefore once again shout out today ‘ [ never again ]’. ‘’, that is to say, no more fires.
Därför måste vi än en gång utropa ” ” [ aldrig mer ]. ” ”, det vill säga, inga fler bränder.
EnglishEqually you cannot with impunity shout 'fire' in a cinema.
På samma sätt kan man inte ostraffat utlösa brandlarmet på en biograf.
EnglishWe cannot shout about the benefits if we do not deliver.
Vi kan inte yvas över fördelarna om vi inte lyckas uppnå resultat.
EnglishWe need to do more to shout those positive benefits.
Vi måste göra mer för att framhålla dessa positiva effekter.
EnglishWe can argue here about what individual fellow Members are doing here, how they conduct themselves, whether or not they shout.
Vi kan diskutera vad enskilda ledamöter gör här, hur de uppför sig, om de skriker eller inte.
EnglishWhen the attackers shout at them to surrender and lie face down on the ground, only to kill them mercilessly with machetes and axes?
Det är en konflikt som sedan februari redan har krävt mer än 100 människoliv i regionen.
EnglishThe European Parliament must shout louder than ever in calling for consistency and courage, as in the past.
Europaparlamentet måste med större eftertryck än någonsin kräva konsekvens och mod, precis som man har gjort tidigare.
EnglishWhat we do not want is for the large states to shout down the small, as happened 40 years ago.
Vad vi inte tycker är önskvärt är att de stora länderna kan rösta ner de små, det vill säga att just det händer som förebyggdes för 40 år sedan.
EnglishBut merely opting into it and to the concept of it, as has been done by the government, is not, of course, the final shout.
Men att bara ansluta sig till den och till dess koncept, som regeringen har gjort, innebär naturligtvis inte att allt är färdigt.
English(Applause) Well, before we wrap it up, she would like to give a shout out to all our animal friends back at the Knoxville Zoo.
SW: Bra gjort. ~~~ (Applåder) Innan vi avslutar, vill hon sända en hälsning till alla våra djurvänner hemma på Knoxville Zoo.
EnglishShout of 'What a good idea! '
EnglishShout of 'What a good idea!'
EnglishNeither does he question the fact that his colleagues, at events that he organises, shout support for ETA or chant 'Kill them, ETA'.
Lika lite bekymrar det honom att hans medkumpaner vid de möten han sammankallar hurrar för ETA eller gärna instämmer i ropen ?ETA, döda dem?.
EnglishNeither does he question the fact that his colleagues, at events that he organises, shout support for ETA or chant 'Kill them, ETA '.
Lika lite bekymrar det honom att hans medkumpaner vid de möten han sammankallar hurrar för ETA eller gärna instämmer i ropen? ETA, döda dem?.