Traducere engleză-suedeză pentru "spent"

EN

"spent" suedeză traducere

volume_up
spent {perf.c.}

EN spent
volume_up
{adjectiv}

1. "person"

spent (dar şi: languid, ragged, tired, wearisome)
volume_up
trött {adj.}
I am fed up with all the shame felt in Europe over spending money on people and the money not spent on fighting corruption.
Jag är trött på att se Europa skämmas för det hon gör, hon skäms för att hon spenderar på människorna det hon skulle ha spenderat på att bekämpa korruptionen.
spent (dar şi: stale, knackered)
spent (dar şi: frazzled, hackneyed, ragged, stale)

2. "object"

spent (dar şi: exhausted, over, consumed)

Sinonime (în engleză) pentru "spent":

spent

Exemple de folosire pentru "spent" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
EnglishThus, there is money in this heading which everybody knows is not being spent.
Kategorin innehåller alltså pengar som - vilket alla känner till - inte används.
EnglishWe spent some useful hours with Bertie and Dick and were able to welcome them.
Vi tillbringade några givande timmar med Bertie och Dick och kunde välkomna dem.
EnglishOn behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
EnglishI would ask the Commissioner to tell us what these EUR 7 million were spent on.
Jag vill be kommissionsledamoten uppge vad dessa 7 miljoner euro har använts till.
EnglishThat, I believe, is one reason why EU money is not in actual fact being spent.
Detta tror jag är ett skäl till att man faktiskt inte gör av med unionens pengar.
EnglishEveryone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
Alla gömmer sig bakom detta, men tyvärr ger man inte ut mycket pengar för det.
EnglishWe must better control where the money is spent, namely, on poverty eradication.
Vi måste bättre kontrollera vad pengarna används till, nämligen fattigdomsutrotning.
EnglishFor the last six years we have spent a lot of energy on institutional issues.
Under de senaste sex åren har vi ägnat mycket energi åt institutionella frågor.
EnglishFor me, 1 May 2004 will remain the best day I have ever spent in the Commission.
För mig är och förblir den 1 maj 2004 min bästa dag någonsin i kommissionen.
EnglishThe decommissioning work includes dealing with spent fuel and radioactive waste.
I avvecklingsarbetet ingår att ta hand om använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
EnglishOnly two-thirds of that was spent; 25% of that was eaten up by administrative costs.
Bara två tredjedelar användes; 25 procent gick åt till administrativa kostnader.
EnglishThis success is due to the fact that the time spent on formalities can be reduced.
Framgången beror på att det går att minska den tid som ägnas åt formaliteter.
EnglishThe Internet can never replace time spent in dialogue between parents and children.
Internet kan aldrig ersätta den tid som ägnas åt samtal mellan föräldrar och barn.
EnglishLast year, as has been mentioned, EUR 900 billion was spent for military purposes.
Som tidigare har nämnts satsades 900 miljarder euro på militära ändamål förra året.
EnglishWe know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
Vi vet att nästan 1 miljard euro spenderas årligen, vilket är ett mycket högt belopp.
EnglishI have therefore spent the last five minutes trying to put them together again.
Jag har därför ägnat de senaste fem minuterna åt att ställa samman dem igen.
EnglishThe German Red Cross spent a total of DM 30 million on supporting the refugees.
Tyska röda korset lade ut totalt 30 miljoner tyska mark för att hjälpa flyktingarna.
EnglishOnly two-thirds of that was spent; 25 % of that was eaten up by administrative costs.
Bara två tredjedelar användes; 25 procent gick åt till administrativa kostnader.
EnglishI think that, if money needs to be spent, Commissioner, we should spend it.
Jag skulle vilja säga att om det kostar pengar, fru kommissionär, låt det kosta.