Traducere finlandeză-engleză pentru "Haluan vielä korostaa"

FI

"Haluan vielä korostaa" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "Haluan vielä korostaa".

Traduceri similare în dicționarul finlandez-englez

haluta verb
vielä adverb
korostaa verb

Exemple de folosire pentru "Haluan vielä korostaa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishHaluan vielä korostaa ja painottaa sitä, että kuluttajat eivät halua BST:tä.
I would like to stress once again that the consumers do not want BST.
FinnishHaluan vielä korostaa, kuinka tärkeä tämä ehdotus on YMP:n yksinkertaistamisen kannalta.
I would like to reiterate the importance of this proposal in the simplification of the CAP.
FinnishNämä seikat on jo mainittu, mutta haluan vielä korostaa niitä.
These points have already been mentioned, but I would like to emphasise them.
FinnishALDE-ryhmän puolesta haluan vielä korostaa Tšetšenian, Zimbabwen ja Kolumbian tilannetta.
I should just like to highlight Chechnya, Zimbabwe and Colombia on behalf of the ALDE Group.
FinnishLopuksi haluan vielä korostaa kaikkien Venäjän-suhteidemme merkitystä.
By way of conclusion, I would like to stress the importance of all our relations with Russia.
FinnishLopuksi haluan vielä korostaa tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alan sopimuksemme merkitystä.
Finally, let me underline the importance of our agreement on research, education and culture.
FinnishLopuksi haluan vielä korostaa toissijaisuusperiaatteen merkitystä.
Finally, I want to reiterate the importance of subsidiarity.
FinnishKäsittelin mielestäni valtaosaa niistä alkupuheenvuorossani, mutta haluan vielä korostaa joitakin kohtia.
I believe I have covered most of them in my introductory remarks, but let me stress a few points.
FinnishHaluan vielä korostaa kidnappausvaroitusten konseptia, sillä siitä ei ole vielä paljon puhuttu.
I wish to stress the concept of 'kidnap warnings', because they have not been the subject of many speeches.
FinnishHaluan vielä korostaa Galileo-ohjelman luonnetta nimenomaan siviilikäyttöön tarkoitettuna järjestelmänä.
I should just like to go on to emphasise its civilian nature.
FinnishHaluan vielä korostaa kahta näkökohtaa – ensin ammatillista koulutusta ja toiseksi liikkuvuutta.
There are just two aspects that I want to highlight – one is vocational training and the other is mobility.
FinnishMutta haluan vielä korostaa sen tärkeyttä.
However, I should like once again to emphasize the importance of this plan.
FinnishHaluan vielä korostaa joidenkin asioiden merkitystä.
We also congratulate the rapporteur on his excellent work.
FinnishEsittelijänänne haluan vielä korostaa kahta asiaa.
However, your rapporteur would like to insist on two things.
FinnishLopuksi haluan vielä korostaa sitä, miten tärkeää on, että aluekehitystä edistetään kaikilla politiikan aloilla.
Finally, I want to emphasise how important it is for all the policy areas to promote regional development.
FinnishHaluan vielä korostaa kahta seikkaa.
I would like to highlight two points once again.
FinnishHaluan vielä korostaa, että komissio pitää erittäin tärkeänä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamista.
Let me reiterate once more that the Commission attaches the utmost importance to respect for human rights and respect of rule of law.
FinnishArvoisa puhemies, haluan vielä korostaa, että edistystä on saavutettu pääasiassa parlamentin toiminnan ansiosta.
I should again like to stress, Mr President, that this progress has for the most part been obtained thanks to Parliament’s interventions.
FinnishLopuksi haluan vielä korostaa, että komissio pitää presidentti Bushin 22. helmikuuta tapahtuvaa vierailua erityisen merkittävänä.
Finally, let me underline that the Commission attaches great importance to the visit of President Bush to Brussels on 22 February.
FinnishHaluan vielä korostaa, ettei taistelua aidsia tai muita pääasiassa köyhimpiä kansoja koettelevia tauteja vastaan ole missään nimessä voitettu.
The fight against Aids and, I must stress, many other diseases afflicting mainly the poorest populations is far from being won.

Mai multe cuvinte

Finnish
  • Haluan vielä korostaa

Și mai multe traduceri în dicționarul englez-român pe bab.la.