Traducere finlandeză-engleză pentru "jälkikäteen"

FI

"jälkikäteen" engleză traducere

FI jälkikäteen
volume_up
{adjectiv}

jälkikäteen (dar şi: taannehtiva, taannehtivasti)

Exemple de folosire pentru "jälkikäteen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishSitten kyselemme jälkikäteen, miksi ennalta ehkäiseviin toimiin ei ryhdytty ajoissa.
And will we later be asking ourselves why no timely precautions were taken?
FinnishMeitä tullaan informoimaan tulliliittoa koskevissa asioissa enemmän vain jälkikäteen.
We are to be kept retrospectively better informed, as far as Customs Union is concerned.
FinnishHallitukset kyllä reagoivat, mutta vasta jälkikäteen, eivät etukäteen.
At last they are reacting, but they are reacting after the event and not in advance.
FinnishJos tarkastuksia suoritettaisiin vasta jälkikäteen, turvallisuus heikkenisi.
To perform checks only after the event would result in less security.
FinnishNykyään kuluttaja voi saada oikeutta vain jälkikäteen vastuusäännöksien avulla.
Today, consumers can only assert their rights after the event, through the rules on liability.
FinnishTämä koskee ensisijaisesti etu- ja jälkikäteen tehtävää korkojen laskentaa.
This means, in particular, the manner in which advance and deferred interest is calculated.
FinnishMikäli saamme muutoksen perussopimukseen, tämä korjataan jälkikäteen.
If we get the change to the treaty, this will be rectified retrospectively.
FinnishTätä ei voida oikaista jälkikäteen seuranta- ja valvontamekanismeilla.
This cannot be rectified ex post by mechanisms of oversight and control.
FinnishOn parempi ennakoida ongelmia kuin pahoitella niitä jälkikäteen.
It is better to anticipate these problems than to regret them at a later date.
FinnishEi riitä, että meille vain tiedotetaan tapahtumista ja että tämäkin tapahtuu vasta jälkikäteen.
It will not be enough for us to be merely informed, and that after the event.
FinnishSe esitti kuitenkin jälkikäteen epäluottamuslauseen, joka oli itse asiassa luottamuslause.
They subsequently tabled a motion of rejection which was in effect a vote of confidence.
FinnishMuutokset, jotka kollega Simpson vielä jälkikäteen antoi, ovat minun mielestäni myös hyväksyttäviä.
The amendments tabled later by Mr Simpson are in my view also worthy of support.
FinnishKomissio julkisti silloin tiedonannon, josta haluaisin onnitella sitä jälkikäteen.
The Commission published a communication back then, on which I should now like to congratulate it.
FinnishLiikaa tekojen perustelua jälkikäteen ja täyskäännöksiä politiikoissa.
Too much post hoc justification of the fact and about-turns in policy.
FinnishOttaen huomioon monet nimenhuutoäänestykset se voidaan luullakseni merkitä sinne jälkikäteen.
In view of the many roll-call votes, I believe that can be entered later.
FinnishSe edellyttää lakien kumoamista jälkikäteen, mikä heikentää oikeusvarmuuden periaatetta.
It means rescinding laws retrospectively, which undermines the principle of legal certainty.
FinnishNyt me apartheidin vastustajatkin paljastumme näin jälkikäteen terrorismin tukijoiksi.
Now, on hindsight, we opponents of apartheid are also being exposed as supporters of terrorism.
FinnishKaikkien ryhmien puheenjohtajat olivat pyytäneet meitä hyväksymään tämän tarkistuksen jälkikäteen.
All the group chairmen had asked us to incorporate this as an additional amendment.
FinnishTämä on mahdollisuus, jota meidän on tuettava, emme saa ainoastaan reagoida asiaan jälkikäteen.
This is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
FinnishJälkikäteen tarkasteltuna suhteet kehittyivät yleisesti ottaen myönteisesti vuonna 2005.
In retrospect, 2005 saw the relationship characterised, on the whole, by positive developments.