Traducere finlandeză-engleză pentru "juontaa"

FI

"juontaa" engleză traducere

FI juontaa
volume_up
[juonnan|juontanut] {verb}

juontaa
volume_up
to compere {vb.} [engl.-brit.]
juontaa (dar şi: johtaa, edustaa)
volume_up
to front [fronted|fronted] {vb.} [engl.-brit.]

Exemple de folosire pentru "juontaa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishTällä tilanteella on todella mutkikas historia, joka juontaa juurensa viime kesään.
This situation has had a genuinely tortuous history, which began last summer.
FinnishMielestäni kaikki juontaa juurensa siihen, mitä Santer sanoi astuessaan virkaansa.
This all goes back, to my mind, to what Mr Santer said on taking office.
FinnishOlemme luopuneet tästä termistä, joka juontaa juurensa valmistelukunnan alkuvaiheisiin.
We have done away with this term, which goes back to the beginning of the Convention.
FinnishToinen haaste juontaa globalisaation ilmiselvistä mutta väistämättömistä seurauksista.
Another challenge comes from the obvious but inevitable consequences of globalisation.
FinnishTurkin jäsenyysmahdollisuus juontaa juurensa vuonna 1963 tehdystä assosiaatiosopimuksesta.
The Turkish membership perspective dates back to the Association Agreement in 1963.
FinnishHenkilöstöä koskeva tilanne juontaa juurensa aikaan useampia vuosia sitten.
The situation regarding staff goes back for a good number of years.
FinnishMe kaikki tiedämme, että nationalismi juontaa ratkaisemattomista eurooppalaisista ongelmista.
We all know that nationalism results from unresolved European problems.
FinnishSe juontaa juurensa vuodelta 1998 ja sitä pohdittiin jo talouspolitiikan suurissa suuntaviivoissa.
It dates back to 1998 and had already been revealed in the broad economic guidelines.
FinnishMinun oma kiinnostukseni Etelä-Afrikkaa kohtaan juontaa juurensa 30 vuoden takaa.
My own interest in South Africa dates back thirty years.
FinnishEU:n kattava kilpailupolitiikka juontaa juurensa Rooman sopimuksesta.
The EU’s robust competition policy dates from the Treaty of Rome.
FinnishTämä on erittäin kielteinen ilmiö, ja se juontaa juurensa aina puolueiden talousarvioihin asti.
This is a very bad phenomenon and it goes back to party treasuries.
FinnishAsia juontaa juurensa Yhdysvalloissa syyskuun 11. päivänä tapahtuneisiin terrori-iskuihin.
The root of this is in the 9/11 attacks on the United States.
FinnishTämä epäily juontaa juurensa New Yorkin World Trade Centreen vuonna 1993 kohdistuneesta pommi-iskusta.
This suspicion dates back to the 1993 bomb attack on the World Trade Centre in New York.
FinnishKäytäntö juontaa juurensa Espanjasta mutta voisi yhtä hyvin tapahtua missä hyvänsä muuallakin.
This practice heralds from Spain but could happen elsewhere.
FinnishUskon, että tämä huoli juontaa juurensa oleellisesta päätöksestä.
I believe that this concern stems from an initial decision.
FinnishKuten te kaikki tiedätte, ajatus olympiarauhasta juontaa juurensa antiikin Kreikan olympialaisista.
As you all know, the idea of the Olympic Truce dates back to the Olympic Games in ancient Greece.
FinnishKollektiivinen riippumattomuus juontaa luonnollisesti juurensa tästä kollektiivisesta johonkin kuulumisen tunteesta.
Collective sovereignty naturally arises from this sense of collective belonging.
FinnishToinen haaste on ollut ympäristökriisi, joka juontaa juurensa myös nykyisestä energiakriisistämme.
Another challenge has been the environmental crisis. This also stems from our current energy crisis.
FinnishKuten Lord Penrose totesi asiaa koskevassa raportissaan, kriisi juontaa juurensa useiden vuosien takaa.
As Lord Penrose stated in his report on the affair, the origins of this crisis go back many years.
FinnishJa kaikki tuo juontaa juurensa ateistien käsittämisestä jonkinlaiseksi oudon erikoislaatuiseksi vähemmistöksi.
And that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.