Traducere finlandeză-engleză pentru "kannettava"

FI

"kannettava" engleză traducere

volume_up
kannettava {substantiv}
EN

FI kannettava
volume_up
{substantiv}

kannettava (dar şi: kannettava tietokone, läppäri)
volume_up
laptop {substantiv}
Näin voi käydä myös, jos kannettava tietokoneesi ei havaitse ulkoista näyttöä.
Or, it is not detecting an external monitor plugged into your laptop.
Tämä uskomattoman ohut ja kevyt kannettava sujahtaa helposti salkkuusi tai laukkuusi.
Incredibly thin and light, this sleek laptop slips easily into your briefcase or bag.
Kannettava, jossa on Wi-Fi- tai mobiililaajakaista.
Laptop with Wi‑Fi or mobile broadband.

Exemple de folosire pentru "kannettava" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishNousevien talouksien on kannettava osansa vastuusta ja annettava oma panoksensa.
Emerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
FinnishTämä on maailmanlaajuinen tehtävä, jossa Euroopan on kannettava vastuunsa.
It is a global task, for which Europe must take its share of the responsibility.
FinnishMeidän on toki kannettava vastuu monista virheistämme, mutta emme toimineet yksin.
Yes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.
FinnishMyös tulevaisuudessa veroja on edelleen kannettava kansallisesti eikä unionin toimesta.
In the future too, taxes must be deducted on a national basis and not by the EU.
FinnishKyse on siis maailmanlaajuisesta haasteesta, ja meidän on kannettava vastuumme.
Therefore we are talking about a global challenge and we have to assume responsibility.
FinnishAsia on tehtävä aivan selväksi: jonkun on todellakin kannettava tästä vastuu!
It has to be said quite plainly: someone has to take serious responsibility for that!
FinnishEU:n on kannettava vastuunsa yhtenä maailman suurimmista puutavaran maahantuojista.
The EU must assume its responsibility as one of the world's largest timber importers.
FinnishMeidän on kannettava huolta esimerkiksi leprasta, jota on jälleen esiintynyt.
We should be concerned about a disease like leprosy rearing its head again.
FinnishHaluan korostaa, että tasavertaisten kumppanien on kannettava tasavertaisesti vastuuta.
I would like to point out that equal partners must take equal responsibilities.
FinnishTämä merkitsee myös, että kaikkien jäsenvaltioiden on kannettava vakavasti vastuunsa.
It also means that all Member States need to take their responsibilities seriously.
FinnishKomission kaltaisen toimielimen on kannettava vastuunsa, ja sitä on rangaistava.
The Commission, as an institution, must accept its responsibilities and pay the penalty.
FinnishSekä yhteiskunnan että työmarkkinaosapuolten on kannettava vastuu tästä työstä.
Both society and the social partners have a responsibility in this work.
FinnishJos ne eivät pysty mukautumaan tähän, niiden on kannettava seuraamukset.
If they fail to live up to this, they will have to live with the consequences.
FinnishNe merkitsevät kuitenkin myös sitä, että Euroopan on kannettava vastuunsa.
It also means, however, that Europe has to take up its own responsibilities.
FinnishTästä lähtien kaikkien Euroopan unionissa on kannettava oma vastuunsa.
From now on, everyone within the Union must shoulder his or her responsibilities.
FinnishJos annamme näiden esteiden olla, meidän on kannettava niiden seuraukset.
If we allow these obstacles to remain, we shall all have to suffer the consequences.
FinnishEU:n on kannettava erityinen vastuu vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan ylläpitämisestä.
The EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
FinnishMeidän on kannettava vastuumme ja vähennettävä liikakapasiteettiamme.
We have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
FinnishTämä tarkoittaa, että komission jäsenten on toisinaan kannettava vastuunsa.
This means Commissioners are sometimes required to assume responsibility.
FinnishNeuvotteluosapuolten on ilman muuta kannettava siitä jonkin verran vastuuta.
The negotiating parties must certainly take some of the responsibility.