Traducere finlandeză-engleză pentru "riippumaton"

FI

"riippumaton" engleză traducere

FI riippumaton
volume_up
{adjectiv}

riippumaton (dar şi: vapaa, itsenäinen)
Riippumattomuuden takaamiseksi säätiön olisi oltava myös taloudellisesti riippumaton.
In order to be independent, this foundation must also be financially independent.
Me halusimme riippumattoman keskuspankin ja meillä on riippumaton keskuspankki.
We wanted an independent Central Bank; we have an independent Central Bank.
Riippumaton ulkopolitiikka on olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiselle.
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
riippumaton (dar şi: avoin, ilmainen, joutilas, vapaa)
volume_up
free {adj.}
Vapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
Vapaa, riippumaton ja monipuolinen joukkotiedotus on perusoikeus.
A free, independent and diverse mass media is a fundamental right.
Itävalta on vapaa, riippumaton ja täysivaltainen kansakunta.
Austria is a free, independent and sovereign country.
Riippumaton itsevaltainen pankki, mikä tavaton uudistus kansainvallan historiassa!
The sovereign Bank with absolute power: that really is an extraordinary innovation in the history of government of the people!
riippumaton (dar şi: itsenäinen)
riippumaton (dar şi: sitoutumaton)

Exemple de folosire pentru "riippumaton" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishTästä mietinnöstä käytävässä keskustelussa on keskeistä käsite "riippumaton" .
At the core of the debate on this report is the notion of "independence' .
FinnishTyöttömyydellä on myös kriisistä riippumaton merkittävä rooli.
In addition, unemployment also plays a major role independently of the crisis.
FinnishSihteeristö voisi myös olla erillinen, riippumaton oikeushenkilö.
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
FinnishEhdotamme, että tuotantomääristä riippumaton tuki otetaan käyttöön asteittain.
We propose that a gradual approach be taken to decoupling.
FinnishSe on tietenkin riippumaton, mutta olemme kaikki sitä mieltä, että lopputulos on myönteinen.
Of course, it is sovereign but we all believe that the outcome of the game will be positive.
FinnishTuottamuksesta riippumaton vastuu merkitsee, ettei syyllisyydellä ja piittaamattomuudella ole merkitystä.
Objective liability - that means that neither blame nor negligence are relevant.
FinnishTavoitteiden saavuttamiseksi lentoturvallisuusviraston tulee olla mahdollisimman riippumaton.
To achieve these goals the Aviation Safety Agency must function as independently as possible.
FinnishKumiset tartuntapinnat ja käyttäjän kätisyydestä riippumaton muotoilu tekevät käytöstä nautinnollista.
Easy to hold side grips and a contoured shape allows comfortable use in either hand.
FinnishEnsimmäinen niistä on tuotantomääristä riippumaton tuki, joka on eittämättä uudistuksen ydin.
The first is decoupling. This is without doubt the core of reform.
FinnishEnsiksikin sitä, että viraston on oltava avoin ja riippumaton.
Secondly, it must equally represent the worlds of sport and government.
FinnishSeitsemännellä puiteohjelmalla luodaan vapaa, riippumaton ja motivoitunut eurooppalainen tutkija.
Hence the idea of motivating researchers so as to motivate research.
FinnishKomission ehdotuksen heikoin kohta on tuotannosta riippumaton tuki.
The main problem with the Commission's proposal is decoupling.
FinnishJokaisella valtiolla on oltava riippumaton oikeus tehdä nämä valinnat kaikkine seurauksineen.
It must be the sovereign right of each country to make these choices, with all their implications.
FinnishYlivoimainen, käyttäjän kätisyydestä riippumaton käyttömukavuus.
Superior comfort that’s designed to fit your right or left hand.
FinnishKumiset tartuntapinnat ja käyttäjän kätisyydestä riippumaton muotoilu.
Rubber side grips and a contoured shape for either hand.
FinnishIstuvan tuomarin on pystyttävä antamaan riippumaton tuomio.
A sitting judge should be able to administer justice independently.
FinnishJotta poliisivoimat olisivat vahvat, tarvitaan vahva ja rehellinen oikeusjärjestys sekä riippumaton oikeuslaitos.
Strong police forces need a strong and honest Rule of Law and judicial independence.
FinnishOn selvää, että tutkintaelimen on oltava riippumaton.
The independence of the investigative body is an obvious requirement.
FinnishTavoitteenamme on vahva ja riippumaton Puola vahvassa Euroopassa.
We want a strong and sovereign Poland in a strong Europe.
FinnishEdelleen meillä pitää olla sukupuolesta riippumaton työnarvostus.
Furthermore we must have gender-neutral job evaluation.