Traducere finlandeză-engleză pentru "riski kasvaa"

FI

"riski kasvaa" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "riski kasvaa".

Traduceri similare în dicționarul finlandez-englez

riski substantiv
kasvaa verb

Exemple de folosire pentru "riski kasvaa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishLuottamuksellisen tiedon vilpillisen käytön riski kasvaa, jos tietoa levitetään huonosti.
The risk of fraudulent use of confidential information increases if information is not properly disseminated.
FinnishKesät alkavat aiemmin, ovat kuumempia ja kuivempia erityisesti etelässä, jolloin palojen riski kasvaa.
Summers are beginning earlier and they are warmer and drier, especially in the south, and the risk of fires is therefore growing.
FinnishHenkilökohtaisen työtapaturman riski kasvaa, jos työskentelee yli 12 tuntia; väsyneet työntekijät ovat vaarallisia työntekijöitä.
The risk of a personal accident at work increases if you are working 12 hours or more; tired workers are dangerous workers.
FinnishEuroopan investointipankin vastuu kasvaa, koska riski siitä, että laiminlyötyjä maksuja on enemmän kuin 65 %, on lähes olematon.
The responsibility of the European Investment Bank is increased because the risk that default payments are more than 65 % is close to zero.
FinnishTietenkin, jos kehitysmaihin viedään suuria määriä porrastetusti hinnoiteltuja lääkkeitä, riski kauppavirtojen uudelleen suuntautumisesta kasvaa.
Of course, if large quantities of tiered price products are exported to developing countries, the risk of trade diversion becomes high.
FinnishLisäksi valtioiden verotulojen vähenemisen riski kasvaa, mikä ei ole lainkaan sopivaa, kun talousarvioita yritetään nyt saada tasapainoon.
In addition, the risk of erosion of state revenue will become a real threat, which is certainly not a good thing in times of budgetary constraint.
FinnishDigitaalisella teknologialla voidaan itse asiassa " kloonata" täsmällinen kopio alkuperäisestä, mikä merkitsee sitä, että piratismin riski kasvaa Internetissä.
The fact is that digital technology can 'clone' an exact reproduction of the original, leading to an increased risk of piracy on the Internet.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, on totta, että luonnonkatastrofien riski kasvaa vuosi vuodelta ilmastonmuutoksen vuoksi.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is true that in a time of climate change the risk of natural disasters is growing year on year.
FinnishKun otetaan huomioon kaikki jo sattuneet onnettomuudet sekä meriliikenteen kasvu Euroopassa, onnettomuuksien riski saattaa hyvinkin vielä kasvaa tulevaisuudessa.
Because of the accidents that have already happened and because increasing maritime traffic in Europe and the world could well increase the risks in future.
FinnishKun EU laajentuu entisestään, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden riski kasvaa, jolloin turvallisuuden takaaminen entistä tehokkaammin on oltava painopiste.
With the further expansion of the EU, there is a growing risk of terrorism and organised crime and higher levels of security must therefore be a priority.

Mai multe cuvinte

Finnish
  • riski kasvaa

În plus, bab.la oferă și dicționarul englez-român pentru ma multe traduceri.