Traducere finlandeză-engleză pentru "riskitekijät"

FI

"riskitekijät" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "riskitekijät".

Exemple de folosire pentru "riskitekijät" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishPelkään, että ajaudumme väistämättä tilanteeseen, jossa kaikki riskitekijät törmäävät.
I fear we may be drawn inexorably towards a collision of all the risks.
FinnishKäytännössä tulli- tai vakuuselin arvioi toiminnan riskitekijät.
In practice, it is the security or guarantee body that assesses the risks of the operation.
FinnishPelkät ilmastolliset riskitekijät riittävät saattamaan Euroopan hyvin vakavaan tilanteeseen.
If a meteorological disaster were to occur, Europe would be in an extremely vulnerable position.
FinnishUusi liittohallitus on onneksi päättänyt poistaa nämä riskitekijät lopultakin käytöstä.
Happily, the new Federal Government has decided to proceed with the longoverdue removal of these hazards.
FinnishRiskitekijät määräytyvät myös koti- ja työympäristön mukaan.
Risk factors are also determined by the home and work environment.
FinnishTämän tiedon perusteella voimme osoittaa riskitekijät ja pyrkiä muotoilulla parantamaan tilannetta.
That information allows us to highlight risk factors and come up with designs to improve the situation.
FinnishTämän tiedon perusteella voimme osoittaa riskitekijät ja pyrkiä muotoilulla parantamaan tilannetta.
That information allowed us to highlight risk factors and come up with designs to improve the situation.
FinnishKaikki riskitekijät on kartoitettava.
An inventory must be made of all the risk factors.
FinnishGeenien ja ympäristön yhteisvaikutuksessa sekä syövän kehittymisessä otetaan huomioon myös elintavat ja muut tärkeimmät riskitekijät.
Gene-environment interaction and cancer development will also cover lifestyle and other major risk factors.
FinnishOn tunnistettava myös oikeudelliset riskitekijät, jos saan käyttää tällaista ilmaisua.
We have heard about preventive measures concerning the technical risks facing vessels or the way in which voyages are undertaken.
FinnishVäkivalta on vakava ongelma, ja muiden rikosten tapaan tehokkain tapa torjua sitä on poistaa sen syyt ja riskitekijät.
Violence is a serious problem and, as with other disorders, the most effective means of combating it is to eliminate the causes and risk factors.
FinnishVaikka tästä onkin epäilemättä aiheutunut etua viljelijöille, todelliset riskitekijät ovat lisääntyneet sitäkin enemmän.
While benefits have undoubtedly flowed for farmers, there has been – as has been said repeatedly this evening – a greater and real increase in the risk factors.
FinnishSyyt ja riskitekijät ovat yleisesti tunnettuja: tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja liikalihavuus, liikunnan puute ja alkoholin liikakäyttö.
The causes and the risk factors are well known; they include smoking, a poor diet and obesity, lack of physical exercise and excessive consumption of alcohol.
FinnishSamoin on mielestäni tärkeää, että tulvantorjuntasuunnitelmissa otetaan huomioon ne mahdolliset riskitekijät, jotka voivat pilata ympäristöä tulvan yhteydessä.
Likewise, I consider it important that flood protection plans contain those potential sources of danger which can cause environmental pollution in the event of a flood.

Mai multe cuvinte

Finnish
  • riskitekijät

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.