Traducere finlandeză-engleză pentru "saalis"

FI

"saalis" engleză traducere

volume_up
saalis {substantiv}

FI saalis
volume_up
{substantiv}

1. general

saalis
volume_up
prey {substantiv}
Tuleeko siitä helppo saalis pahimmanlaatuiselle populismille vain siksi, ettei kukaan ymmärrä sitä?
Will it become easy prey for the worst kind of populism, simply because no one can understand it?
Albanialaiset olivat helppo saalis juuri siksi, ettei heillä ollut mitään kokemuksia tällaisista vastenmielisistä kapitalismin lieveilmiöistä.
They were easy prey, precisely because they had no experience whatever of such hideous excesses of capitalism.
Heidän kotimaidensa epätoivoinen taloudellinen tilanne saa naiset tarttumaan jokaiseen oljenkorteen, ja niin he ovat helppo saalis ihmiskauppiaille.
The desperate economic situation in their own countries forces many women to clutch at any straw, which makes them easy prey for the traffickers.
saalis (dar şi: perse, peppu, ryöstösaalis)
volume_up
booty {substantiv} [colocv.]
Kun tiedetään, että Yhdysvallat pitää itseään maailmanvaltiaana, on selvää, että EU:n varsinainen tavoite ei ole tämä, vaan tavoitteena on päästä jakamaan saalis ja alistaa kansat.
However, knowing the world-domination theories of the US, it is clear that the aim of the ΕU is not all this, but to share out the booty and subjugate the peoples.
saalis (dar şi: välimatka, apaja, matka)
volume_up
haul {substantiv}
saalis (dar şi: tappo, surma)
volume_up
kill {substantiv}
volume_up
sack {substantiv}
saalis (dar şi: louhe, jätemassa, jätemaa)
volume_up
spoil {substantiv}
saalis (dar şi: massa, nyytti, kuoppa, kasa)
volume_up
swag {substantiv}

2. colocvial

saalis (dar şi: löytö)
volume_up
catch {substantiv} [colocv.]
Kummeliturskan yhteenlaskettu suurin sallittu saalis on jaettu neljään hallintoalueeseen.
The Total Allowable Catch for hake is divided up into four administrative areas.
Tietyllä alueella pyyntiä harjoittavan aluksen on voitava purkaa saalis toisen alueen satamassa.
It must be possible for vessels fishing in one area to land the catch in a port in another area.
Sen lisäksi, että se on keskeinen saalis, turska on välttämätön myös ekosysteemin asianmukaiselle toiminnalle.
In addition to being a key catch, cod is also vital to the proper functioning of the ecosystem.

Exemple de folosire pentru "saalis" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishKun kyseessä on todella huono tilanne, se merkitsee, että suurin sallittu saalis on nolla.
When it is really bad then it would be a zero TAC.
FinnishKalastuselinkeino, käytetyt varusteet ja pyydetty saalis ovat aivan erilaisia.
Completely different kinds of fishing are involved, different kinds of equipment are used and different catches are fished for.
FinnishTässä ei ole puhettakaan siitä, että etusija annettaisiin sellaiselle kalastukselle, jonka saalis on tarkoitettu ihmisravinnoksi.
So there is no question of preferential treatment in the case of fishing for human consumption.
FinnishSen kuitenkin tiedän, ettei saalis hyödytä afrikkalaisia, vaikka se pyydetään heidän aluevesiltään.
What I do know is that the fish caught do not benefit the people of Africa, even though they are from their territorial waters.
FinnishOn edellytettävä, että jokaisen kalasaaliin laillisesta alkuperästä esitetään todisteet, ennen kuin saalis puretaan EU:ssa.
Proof of the legal origin of fish catches should be compulsory before any content is offloaded in the EU.
FinnishTarkistuksissa havaittiin, että Ruotsissa todelliset luvut olivat 21 prosenttia korkeammat kuin ilmoitettu saalis.
In Sweden, the actual figures found when the checks were carried out were as much as 21% larger than the catches reported.
FinnishKun tarkastajat tutkivat puolalaisten kalastusta, todelliset pyyntiluvut olivat 48 prosenttia korkeammat kuin ilmoitettu saalis.
When the inspectors checked up on fishing in Poland, the actual figures were 48% larger than the catches reported.
FinnishTämä on myös merkki kumppaneillemme: emme ole helppo saalis, vaan puolustamme Euroopan etua.
It also serves notice on our partners: we will not be a soft touch; we will defend the European interest.
FinnishKun tämä saalis myydään kansainvälisillä markkinoilla, hinnat ovat sellaiset, ettei Eurooppa, varsinkaan Irlanti, kykene samaan.
When that fish is sold on the international market they are not sold at prices that Europe, especially Ireland, can match.
FinnishErilaisten kalastustapojen vaikutukset voidaan sitä paitsi mitata tarkkaan ainoastaan siinä tapauksessa, että myös pois heitettävä saalis puretaan.
Incidentally, the impact of the various types of fishing can only be gauged accurately if the discards, too, are landed.
FinnishGoljat on helppo saalis.
FinnishUseimmat katsovat, että neuvoston pitäisi päättää matemaattisesta säännöstä, jolla suurin sallittu saalis vahvistetaan, eikä siitä pitäisi päättää yhteispäätösmenettelyssä.
Most feel that the mathematical rule that sets the TAC should be decided by the Council, rather than by codecision.
FinnishOn myönteistä, että Itämeressä tapahtuvan teollisuuskalastuksen osuus vähenee hitaasti sellaisen kalastuksen eduksi, jonka saalis on tarkoitettu ihmisravinnoksi.
It is a pleasure to note that the share of industrial fisheries in the Baltic Sea is slowly declining in favour of fisheries for human consumption.
FinnishHerra Kindermann ehdottaa kohtuullisen teollisuuskalastuksen sallimista, jos se ei ole ristiriidassa sellaisen kalastuksen kanssa, jonka saalis on tarkoitettu ihmisravinnoksi.
Mr Kindermann suggests that a modicum of industrial fisheries can be accepted, provided this does not conflict with fisheries for human consumption.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että koska saalis on saatu aluerajan ulkopuolella, katsotaan, että se on tuotu Marokkoon, jolloin siitä veloitetaan suuret tullimaksut.
That means that since the fish are caught outside the territorial limit they are considered to be imported into Morocco and therefore there is a hefty duty being charged.
FinnishMielestäni sama on nähtävissä nyt Pohjanmerellä, jossa havaitaan suuria kuhisevia katkarapuparvia, ja katkaravusta on tullut kalastajien toimeentulon kannalta merkittävä saalis.
I think a similar pattern is now emerging in the North Sea, where we are seeing large burgeoning populations of prawns, now one of our richest fisheries.
FinnishYksi seurauksista on se, että saalis sisältää enemmän pientä kalaa - yhä laillisesti, mutta pienen kalan osuus kasvaa ja niin kasvavat saaliit markkinoilla.
One of the results is that we are seeing a higher proportion of smaller fish being caught - still legally, but the proportion of smaller fish is increasing, and so are the market withdrawals.
FinnishNäin ollen meidän on ensimmäiseksi vaadittava, että koko saalis puretaan.
We have forced fishermen into this destructive and unsustainable behaviour in the name of conservation, so one of the first policies we have to pursue is to insist on all fish being landed.
FinnishLänsi-Skotlannin vesien osalta suurin sallittu saalis on 1 000 tonnia turskaa ja 7 200 tonnia koljaa sekä Irlanninmeren osalta 1 200 tonnia turskaa, 7 500 tonnia koljaa ja 400 tonnia valkoturskaa.
For the waters west of Scotland it means around 1 000 tonnes of cod and 7 200 tonnes of haddock, for the Irish Sea 1 200 tonnes of cod, 7 500 tonnes of haddock and 400 tonnes of whiting.