Traducere finlandeză-engleză pentru "vaeltaa"

FI

"vaeltaa" engleză traducere

FI vaeltaa
volume_up
[vaellan|vaeltanut] {verb}

vaeltaa
Nairobin kansallispuistoa ei ole eteläosissa aidattu laajalti, mistä syystä villieläimet, kuten seeprat, vaeltavat vapaasti pois puistosta.
Nairobi National Park is not fenced in the south widely, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely.
Kuten tiedämme, tilanne johtuu siitä, että meristä sisävesiin vaeltavat lasiankeriaat ovat vähentyneet.
As we know, this situation is the result of the decline in the number of glass eels migrating from marine waters to inland waters.

Exemple de folosire pentru "vaeltaa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishSen jälkeen se jättää joet ja vaeltaa Itämereen lihotakseen.
It then leaves the rivers and moves into the Baltic Sea for feeding.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, on jotenkin kummallista, että Euroopan parlamentti vaeltaa kuukausittain kahden toimipaikan väliä.
Mr President, there is something extraordinary about the monthly peregrination of this Parliament between the two seats.
FinnishOn kuitenkin paljon järkevämpää antaa mereltä palaavien luonnonvaraisten lasiankeriaiden vaeltaa jokia pitkin ylös ja kehittyä suuriksi ankeriaiksi.
However, it is much more sensible to allow the wild elvers coming back from the sea to swim up the rivers and develop into large eels.