Traducere finlandeză-engleză pentru "vetää"

FI

"vetää" engleză traducere

FI vetää
volume_up
[vedän|vetänyt] {verb}

1. general

Napsautuksen lukituksella voit korostaa ja vetää painamatta hiiren painiketta.
With ClickLock, you can highlight or drag without holding the mouse button.
Sitten voit vetää tiedoston tai kansion pakatusta kansiosta uuteen sijaintiin.
Then, drag the file or folder from the compressed folder to a new location.
Voit vetää ilmaisinalueelle haluamasi määrän piilotettuja kuvakkeita.
You can drag as many hidden icons to the notification area as you want.
vetää (dar şi: saada, hankkia, lähestyä, arpoa)
Vedä kortteja kustakin pinosta (voit vetää pinon alimman kortin) seuraavasti:
Draw cards from the bottom of each column and move them in the following ways:
Mitä johtopäätöksiä komissio vetää ehdotuksen aiheuttamista reaktioista?
What conclusions does the Commission draw from the reactions that the proposal has generated?
Kysynkin, milloin komissio aikoo vetää johtopäätöksiä näistä luvuista?
Question: when are you going to draw some conclusions from these numbers?
vetää (dar şi: viedä, johtaa, aloittaa, opastaa)
Kaikkien meidän pitäisi vetää yhtä köyttä, ja komission pitäisi ehdottomasti johtaa sitä.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Lisäksi on lähdettävä siitä, että se, joka kulkee edellä, vetää muita perässään.
It is also fair to assume that whoever takes the lead will carry the others along it its wake.
He is leading us around by the nose.
vetää (dar şi: saada, antaa, tehdä, iskeä)
Jos köyttä vetää toiselta puolelta, toinen pää katoaa.
And if you pull on this side of the rope, the rope disappears on the other side.
Toimielimemme eivät voi nyt vetää eri suuntiin.
This is no time for our institutions to pull in different directions.
Kaikkien meidän pitäisi vetää yhtä köyttä, ja komission pitäisi ehdottomasti johtaa sitä.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Hän veti Amsterdamin sopimuksen vastaista kampanjaa ja vetää nyt kampanjaa Nizzan sopimusta vastaan.
He conducted a campaign against the Treaty of Amsterdam, and now he is conducting one against the Treaty of Nice.
Tanskassa ketään ei yllätä se, että Bonde nyt vetää uuden perustamissopimuksen vastaista kampanjaa.
In Denmark, no one is surprised at the fact that Mr Bonde is now conducting a campaign against the new treaty.
vetää (dar şi: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
Viittauksen kohteena oleva Christian fellowship on ilmeisesti ryhmä, jota oma tutkimusavustajani vetää Brysselissä.
The Christian fellowship referred to is apparently a group run by my own research assistant in Brussels.
Voit käyttää Suorita-komentoa nopeasti, kun vedät sen Käynnistä-valikosta pikakäynnistyspalkkiin, josta voit käyttää sitä yhdellä napsautuksella.
For quick access to the Run command, drag it from the Start menu to the Quick Launch toolbar, where you can access it with a single click.
Lumimyrskyissä ryhmä vetää naruja telttojen väliin, jotta ihmiset voivat tunnustella tiensä turvallisesti lähimpään jäätaloon tai ulkohuussiin.
In blizzard winds, the crew sling ropes between the tents so that people can feel their way safely to the nearest ice house and to the nearest outhouse.

2. "astiasta"

vetää (dar şi: pysyä, odottaa, pidättää, estää)
Napsautuksen lukituksella voit korostaa ja vetää painamatta hiiren painiketta.
With ClickLock, you can highlight or drag without holding the mouse button.
Vasta silloin pankit voidaan vetää vastuuseen.
Only then will the banks be able to be held accountable.
Vedä tiedosto Käynnistä-painikkeeseen ja pidä sitä siinä noin sekunnin ajan.
Drag the file to the Start button and hold it for about one second.

Exemple de folosire pentru "vetää" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishNyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
FinnishNiiden pitäisi vetää yhtä köyttä, ja sitä ne eivät tällä hetkellä totisesti tee.
They should be pulling in the same direction, and they certainly do not at present.
FinnishOlen itse asiassa sitä mieltä, että koko direktiiviehdotus pitäisi vetää takaisin.
I really do think that the whole proposal for a directive should be withdrawn.
FinnishIlmeisesti näin ei kuitenkaan käynyt, mistä voidaan vetää useita johtopäätöksiä.
Obviously this was not the case, and various conclusions need to be drawn from this.
FinnishVastaväitteenne on aina kuulunut, ettei tällaisia rajoja voi selkeästi vetää.
Your objection had always been that those boundaries cannot be clearly marked.
Finnish1:56 WK: Käytin polkupyörän runkoa, väkipyörää, ja muoviputkea, joka vetää --
1:56 WK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
FinnishKomissio ei aio vetää pois ehdotustaan tai toimittaa tarkistettua ehdotusta.
We have no intention of withdrawing the proposal and submitting a revised version.
FinnishEi ole mitään syytä vetää esille erityisesti Tsekin tasavaltaa eikä varmasti Temeliniä.
There is no reason to pick on the Czech Republic, and certainly not on Temelin.
FinnishOlemme vakuuttuneita siitä, että komission pitää vetää ehdotus takaisin ja muuttaa sitä.
We are convinced that the Commission should withdraw this proposal and revise it.
FinnishNyt voin kuitenkin mennä astetta pidemmälle ja vetää itse asiakirjan kalenteriini.
But now, I take that one step further by dragging the document itself onto my calendar.
FinnishTämän vuoksi on aika vetää ehdotus pois ja aloittaa uudelleen alusta.
It is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
FinnishSallikaa minun nyt vetää joitakin johtopäätöksiä ja esittää muutamia ajatuksia.
Let me now present to you the following few conclusions and thoughts.
FinnishNiitä on ainoastaan siellä, missä interventiopolitiikka vetää niitä puoleensa.
But surpluses do exist in all areas where intervention attracts them.
FinnishJos esittelijä suostuu tähän, voimme vetää pois kyseisen tarkistuksen.
If the rapporteur will agree to that, then we can withdraw the subsequent amendment.
FinnishSamanaikaisesti Marokolle esitettiin tiukkasanainen vaatimus vetää joukot pois saarelta.
At the same time, a strongly worded request was made to Morocco to withdraw its forces.
FinnishMeidän on siis aika vetää tästä kaikki välttämättömät johtopäätökset.
It is about time, therefore, that all the necessary conclusions were drawn from this.
FinnishNyt ei ole aika vetää pois tukia valtiontalouksilta ja yrityksiltä.
This is not the time to withdraw support measures for state economies and companies.
FinnishSiksi on melko vaarallista vetää Moldovan yhteiskuntaan uusia jakolinjoja.
It is therefore quite dangerous to create additional dividing lines within Moldovan society.
FinnishKomissio tietenkin myöntää, ettei rajaa aina ole helppo vetää.
Of course, the Commission concedes that drawing this line may not always be easy.
FinnishTämä muutos vetää vertoja Gorbatsovin aikoinaan tekemille muutoksille.
That is a transformation which parallels those of Gorbachev in his day.