Traducere franceză-engleză pentru "Abla"

FR

"Abla" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "Abla".

Exemple de folosire pentru "Abla" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FrenchConcernant: 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed et Asma Muhammad Suleiman Saba'neh
Concerning: 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed and Asma Muhammad Suleiman Saba'neh
FrenchYussef Faek Kanaan Conseiller principal Mme Abla Kanaan
Ext. 14 Mr. Yussef Faek Kanaan Senior Adviser Mrs. Abla Kanaan
FrenchLa source a confirmé que 'Abla Sa'adat a été libérée le 7 mars 2003 en application d'un arrêt visant à réduire la durée de son internement administratif.
The source confirmed that 'Abla Sa'adat was released from detention on 7 March 2003 pursuant to an order reducing the period of her administrative detention.
FrenchSelon les renseignements communiqués au Groupe de travail, 'Abla Sa'adat a été libérée le 7 mars 2003; cette information émane du Gouvernement et a été confirmée par la source.
According to the information submitted to the Working Group, 'Abla Sa'adat was released on 7 March 2003; this information was provided by the Government and confirmed by the source.

Mai multe cuvinte

French
  • Abla

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.