Traducere germană-poloneză pentru "schwanger sein"

DE

"schwanger sein" poloneză traducere

DE schwanger sein
volume_up
{verb}

schwanger sein
wenn Sie schwanger sind oder es möglich ist, dass Sie schwanger sein könnten (siehe unten).
jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje prawdopodobieństwo, że może być w ciąży (patrz niżej).
Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, glauben, dass Sie schwanger sein könnten
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub
Dennoch sollten Sie Puregon nicht anwenden, wenn Sie bereits schwanger sind oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten.
Niemniej, nie należy stosować leku Puregon, jeśli pacjentka jest w ciąży lub spodziewa się, że może być w ciąży.

Sinonime (în germană) pentru "schwanger sein":

schwanger sein

Traduceri similare în dicționarul german-polonez

schwanger adjectiv
Sein substantiv
sein verb
Polish
sein pronume
Polish

Exemple de folosire pentru "schwanger sein" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

GermanInformieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten.
Należy poinformowac lekarza lub farmaceutę o istnieniu ciąży lub o podejrzeniu ciąży.
GermanSagen Sie Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten.
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.
GermanWenn Sie schwanger sind oder glauben, schwanger zu sein (Einzelheiten siehe unten).
W stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży (szczegóły podano poniżej),
GermanSie sind nicht teilweise schwanger oder denken daran, schwanger zu sein oder irgendetwas dieser Art.
Nie można być częściowo w ciąży, albo myśleć o byciu w ciąży, ani nic w tym stylu.
GermanSie müssen Ihrem Arzt mitteilen, wenn Sie vermuten schwanger zu sein (oder schwanger werden könnten).
zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych jednej nerki lub obu nerek).
GermanSollten Sie schwanger sein, dürfen Sie Thalidomide Celgene keinesfalls einnehmen.
Pacjentki w ciąży nie mogą stosować Thalidomide Celgene.
GermanSie müssen Ihrem Arzt mitteilen, wenn Sie vermuten schwanger zu sein (oder schwanger werden könnten).
Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.
GermanTeilen Sie Ihrem Arzt sofort mit, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten oder wenn Sie
Postępu 18A PL- 02- 676 Warszawa Tel.: + 48 22 606- 10- 50
GermanTeilen Sie Ihrem Arzt sofort mit, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten oder wenn Sie
Lekiem Kaletra nie można wyleczyć zakażenia HIV lub AIDS.
GermanWenn Sie schwanger sind oder glauben, schwanger zu sein, müssen Sie Ihren Arzt unverzüglich informieren.
Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.
GermanSprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind oder vermuten, schwanger zu sein.
W przypadku braku pewności lub podejrzenia zajścia w ciążę, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.
Germanwenn Sie schwanger sind oder möglicherweise schwanger sein könnten.
Jeśli pacjentka jest lub podejrzewa się, że jest w ciąży.
GermanSie müssen Ihrem Arzt mitteilen, wenn Sie vermuten schwanger zu sein (oder schwanger werden könnten).
Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.
GermanWenn Sie schwanger sein sollten, wird Ihnen Ihr Arzt Xigris nur verabreichen, wenn es notwendig ist.
Lekarz może podać Xigris kobiecie w ciąży jedynie w przypadku, gdy jest to zdecydowanie konieczne.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten oder wenn Sie stillen.
Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli jest ciąży lub sądzi, że jest w ciąży, lub jeśli karmi piersią.
Germanwenn Sie schwanger sind oder glauben schwanger zu sein.
jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży,
GermanSchwangerschaft und Stillzeit Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind oder glauben schwanger zu sein.
Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza o stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży.
GermanFrauen dürfen während der Behandlung mit Busilvex und bis zu 6 Monaten danach nicht schwanger sein bzw. werden.
Kobietom nie wolno zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Busilvex oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.
Germanwenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.
W przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży.
GermanSchwangerschaft und Stillzeit Teilen Sie Ihrem Arzt mit, falls Sie schwanger sind, stillen oder glauben schwanger zu sein.
Należy poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub o karmieniu piersią albo o podejrzewaniu be