Traducere maghiară-engleză pentru "érthető"

HU

"érthető" engleză traducere

HU érthető
volume_up
{adjectiv}

1. general

érthető (dar şi: teljes, nettó, egész, nyilvánvaló)
volume_up
clear {adj.}
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
He'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
- Mikelaus kicsit furcsán beszél, ami nem mindenki számára érthető.
Mikelaus has an odd way of speaking, which is not clear to everyone.
Ezért átlátható, működőképes és érthető modellekre van szükségünk.
We therefore need clear, workable and comprehensible models.
érthető (dar şi: felfogható)
Ezért átlátható, működőképes és érthető modellekre van szükségünk.
We therefore need clear, workable and comprehensible models.
A döntés egyszerű, világos és mindenki számára érthető.
The decision is simple, clear and universally comprehensible.
A polgárok egyértelmű és érthető információt is várnak.
The citizens expect clear and comprehensible information too.
érthető
A szerződési feltételeket továbbá egyszerű, érthető nyelvezeten kell megfogalmazni.
Moreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
A fogyasztóknak világos és érthető tájékoztatást kell nyújtani, mégpedig időben.
The information to be provided for consumers needs to be clear, intelligible and provided in good time.
Kívánsága, mely az első esetben teljesen érthető volt, itt teljesen értelmetlennek tűnt számomra.
The wish, intelligible in the first case, seemed to me quite meaningless here.
érthető (dar şi: őszinte, sima, világos, tisztán látható)
volume_up
plain {adj.}
A szerződési feltételeket továbbá egyszerű, érthető nyelvezeten kell megfogalmazni.
Moreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
He'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
Tudván, hogy ha kérdezni merészelnek, az arra adott magyarázat még kevésbé lesz érthető.
Instead, Alan showed them two sheets of plain white paper.
érthető (dar şi: tiszta, világos, áttetsző)
volume_up
limpid {adj.}
érthető (dar şi: értelmes, tiszta, világos)
volume_up
lucid {adj.}
De uram, őszintén szólva tényleg nem túl érthető, amit eddig csináltunk.
But, sir, to be honest, they're not very lucid.
érthető (dar şi: ragyogó, világos, kivilágított, fénylő)
érthető
Érthető, hogy a Bizottság nem hagyhatta figyelmen kívül a cselekvésképtelenséget.
It is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Ez valószínűleg érthető, mert kétségtelenül ez egy nagyon bonyolult ügy.
That is probably understandable because this is undoubtedly a very complex matter.
Ezt tökéletesen érthető vagy ésszerű, és tényleg örülnünk kell neki.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.

2. "beszéd"

érthető (dar şi: világos, tagolt, tiszta)
Mi lenne a kérdések órájával ír kollégáink, valamint hatékony és érthető hozzászólásaik nélkül?
What would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?

Exemple de folosire pentru "érthető" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianKörbeszimatolta, ellenőrizte őket, és elmormolt egy alig érthető bocsánatkérést.
A wirehound came sniffing, checking them out, muttering an unintelligible apology.
Hungarian-Lehet, hogy Holmes is éppen ezt gondolja, és akkor mindjárt érthető, amit tesz.
Well, if Holmes takes the same view, that would account for his action, would it not?
HungarianIlyen körülmények között hogyan is ne lenne érthető, hogy zavargások törtek ki?
Under such circumstances, how can one fail to understand why riots have taken place?
HungarianAmikor feltettem neki a kérdéseimet, ő legalább érthető magyarázattal szolgált...
When I put my questions to him, he at least had the grace to make me an elucidation.
HungarianEz egy hajónak a hangja, és nekem hangosabban kell beszélnem, hogy érthető legyek.
This is the sound of a ship, and I'm having to talk a little louder to talk over it.
HungarianÓ, de hát csak tudsz magadról valamit, amit most is elmondhatsz érthető nyelven!
`Ah, but you know something of yourself which you can tell me now in precise language.'
HungarianÉrthető természetesen az EU integrációs kapacitásával kapcsolatos félelem is.
One can well understand the concern relating to the EU integration capacity.
HungarianSzámomra ez a szobor ugyanolyan jól érthető, mint Krisztus a keresztfán.
To me, this statue is as easy to interpret as an image of Christ's crucifixion.
HungarianHa mindketten benne voltak az ügyben, akkor ez is érthető, állapította meg Claggett.
And here was a former enlisted man who'd sailed with Mancuso, and now called him Bart.
HungarianLehet, hogy ez számodra nehezen érthető, David, de úgy gondolom, el kell mondanom.
It may be a difficult thing for you to understand, David, but perhaps I should tell you.
HungarianEzek a kérdések merültek fel agyamban, érthető, hogy nem tudtam egyiket sem megoldani.
To all these questions which came crowding upon me, I could give no answer.
HungarianA bokor, vagy minek nevezték magukat, teljesen érthető módon megrökönyödött.
The coven or whatever it called itself was quite understandably stunned.
HungarianA család tagjai kissé határozatlanok az időt illetőleg... ez egyébként valószínűleg érthető.
Members of the family all seem a little vague about time--perhaps understandably.
HungarianÉrthető, de még önöknek sem szívesen beszél a Dreamstar programjáról.
He's understandably hesitant to talk about his DreamStar project, even to you.
HungarianSzeretett volna még többet mondani, de tudta, hogy már így is kezd túl érthető lenni.
He wanted to say more, but realized that he was already getting a little too unambiguous.
HungarianAz emberi jogok problémája leginkább a Hodorkovszkij-ügy esetében érthető tetten.
The human rights problem is most apparent in the Khodorkovsky case.
HungarianNem is kell többet mondanom, mert mindenki számára érthető kérdésről van szó.
There is no need for me to say any more, since this is an issue which everyone understands.
HungarianÉrthető volt így próbáltak egy kis színt vinni máskülönben unalmas, prózai munkájukba.
She went on to describe, with evident relish, how all of Trantor's space elevators-Orion.
HungarianÉrthető, miért indítványozza a gyámhatóság az állami gondozásba vételt.
You can understand why the Welfare Departmen( recommends he become a ward of the city.
HungarianAjka görcsösen vonaglott, de egyetlen érthető hangot sem ejtett ki.
His hips were working spasmodically, but no coherent sound came from between them.