Traducere maghiară-engleză pentru "csatorna"

HU

"csatorna" engleză traducere

volume_up
csatorna {substantiv}

HU csatorna
volume_up
{substantiv}

csatorna
volume_up
canal {substantiv}
A Szuezi-csatorna elvesztésével a legszörnyűbb forgatókönyvnek nézünk elébe.
We face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal.
De a Szuezi-csatorna működését is súlyosan befolyásolhatná.
But it could also have grave implications for the operation of the Suez Canal.
Keskeny, macskaköves csíkon haladtunk a csatorna és egy vasúti híd között.
We were walking a thin cobbled line between the canal and a railway bridge.
csatorna (dar şi: tv csatorna, út, meder, tengerszoros)
volume_up
channel {substantiv}
Bitkov a helyi televíziós csatorna, a "Kolima Plusz” főszerkesztője volt.
He was the chief editor of the local television channel 'Kolyma Plyus'.
Bemondó: És most a 8-as csatorna hírei Wendy Marshall-al és Chuck Marlboro-val.
Newscaster: And now, the Channel 8 News with Wendy Marshall and Chuck Marlboro.
A fő kommunikációs csatorna folyamatosan azt recsegte, hogy minden földi erő evakuáljon.
The main communicator channel crackled with the call to evacuate all ground crew.
csatorna (dar şi: árok, folyóka, lövészárok, vizesárok)
volume_up
ditch {substantiv}
A csatorna partján hevert egy messzehordó puska.
A high-powered rifle lay near the ditch.
Saul élvezettel tartotta kezében a súlyos lapátot, és a csatorna partjára hajigálta a kiásott földet.
Enjoying the heft of the shovel in his hand, Saul threw dirt along the bank of the ditch.
Egy öntözőcsatornában kuporgó férfiak hosszú sora, a szuronyuk hegye kikandikál a csatorna pereme fölött, és a sötétben világít a szemük fehérje.
A long line of men crouching in an irrigation ditch with their bayonets peeping over the edge and the whites of their eyes shining through the darkness.
csatorna (dar şi: barázda, horony, vájat, kanális)
volume_up
gutter {substantiv}
Szerencsére a kőpadló szélén csatorna futott.
There was a gutter running along the stone floor.
Majd a csatorna méteres darabját látta, amint hullik le, de a gyereket nem.
He saw a three-foot hunk of the rain gutter drop into the darkness, but he never saw the child.
Látta, hogy az őszi leveleket fújja a szél a csatorna mentén, olyanok voltak, mint a sárga, szabálytalan alakú kocsikerekek.
He saw autumn leaves blowing along the gutter, yellow cartwheels of irregular shape.
csatorna (dar şi: elvonás, alagcső, dréncső, igénybevétel)
volume_up
drain {substantiv}
That drain swallowed every ball we had.
Három hete várok Brüsszelben egy vízvezeték-szerelőre, hogy jöjjön el a lakásomba - eldugult a csatorna.
I have been waiting for a plumber to come to my flat in Brussels for three weeks - the drains are blocked.
csatorna (dar şi: cső, vezeték, árok, csővezeték)
volume_up
duct {substantiv}
Just past here are the ducts into the building.
csatorna (dar şi: árok, barázda, bevágás, huzagolás)
volume_up
furrow {substantiv}
csatorna (dar şi: árok, lefolyó, folyócska)
volume_up
water gang {substantiv}
csatorna (dar şi: meder, vízfolyás, folyómeder, patak)
volume_up
water-course {substantiv}
csatorna (dar şi: meder, vízfolyás, folyómeder, patak)
volume_up
watercourse {substantiv}

Exemple de folosire pentru "csatorna" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianA London környéki megyékből a munkahelyek is átkerültek a csatorna másik oldalára.
In time, jobs have also been pushed from the English Home Counties across the water.
HungarianEnnek eredményeképpen az ország kábelszolgáltatói hét csatorna sugárzását szüntették be.
As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
HungarianA csatorna túloldalán jól látszott a Cardiff plexumot takaró szmogfelhő.
The apathetic owner did not bother to accompany his new tenants to their flat.
HungarianOlyan volt, mintha bekapcsolva maradt volna a tévé, valahol két csatorna között.
It sounded as though he had left the television on, between channels.
HungarianA csatorna egyértelműen kikötötte, hogy a srác nem lehet rajta a felvételen.
The network has made it very clear that the kid stays out of the picture.
HungarianAz egyik ilyen tevékenységi csatorna minden bizonnyal a kultúrák közötti párbeszéd.
One of those activity channels is certainly an intercultural dialogue.
HungarianMi vagyunk az egyetlen csatorna, akiknek megvan és egész éjjel vetíteni fogjuk.
We're the only station that has it, and we're showing it all night.
HungarianMesterem megfordult, elhúzott a csatorna széléről, és akkor egy pillanatig nem láttam.
He turned and drew me with him away from the water's edge, and for a moment I couldn't see.
HungarianTudod, ha nem nézzük, hogy ez egy csatorna, egész gyönyörű a hely.
You know, if you forget that this is a sewer, it's kind of a beautiful place.
HungarianA vízartériák labirintusa és a csatorna-erek mindent behálóztak.
A maze of fresh water arteries and sewage veins twined through the eternal bowels.
HungarianVasziljev meghalt, a csatorna mocskos vizében arccal lefelé találták meg.
Vasiliev was dead, found with his face down in the filth of a sewer.
HungarianLemerült, és hagyta, hogy az áramlat beszívja a csatorna szájába.
She submerged and permitted the current to suck her into the tunnel mouth.
HungarianAz az úttestre pottyant, a csatorna felé gurult, de félúton ismét megállt, megdermedt.
'They practiced together, day after day, and that's probably even more important than the games.
HungarianA belsőő csatorna nem fogadja a hajót teljes terheléssel tiltakozott Larsen.
Buoy to the Mass wont take her, fully laden, protested Larsen.
HungarianKomplikált csatorna rendszert építettek és kipréselték a vizet a földből a folyóba.
They built this intricate series of canals, and they pushed water off the land and out into the river.
HungarianEl megragadta a vaskarikát és felnyitotta a csatorna csapóajtaját.
El seized the pull-ring and hauled up the trapdoor of the refuse-pit.
HungarianCsatorna váltáskor az előző beállítások visszaállításáig eltel idő.
Amount of time elapsed before volume is restored to its previous levels when changing channels.
HungarianFoyle elvergődött a lány mellett a fal mentén, és megérezte a víz alatti csatorna száját.
He squirmed past her, bracing himself against the wall, and felt the mouth of an underwater tunnel.
HungarianKibukkant a csatorna partján, és integetett egy gondolának, hogy vegye fel.
He was a tall man, lean and fair of skin, an Englishman, and he was dressed in severe clothes of black.
HungarianCsak hogy tudd, Hajköltemény, komoly csatorna érdeklődik utánam.
For your information, Hairdo, a major network is interested in me.