Traducere maghiară-engleză pentru "egyszeri"

HU

"egyszeri" engleză traducere

HU egyszeri
volume_up
{adjectiv}

1. general

egyszeri (dar şi: egykori)
- Azok egyszeri kedvezmények, és a folyamat elindulását segítenék.
They are merely one-time credits, and they add incentive to get the programs started.
Amikor még a terepen dolgoztam, kizárólag egyszeri kódtáblát használtam.
When I was in the field for KGB, I only used one-time pads.
Ez a lépés nem egyszeri tréfája volt a természetnek, ami csak néhány baktériummal történt meg.
Now this transition was not a one-time freak of nature that just happened with some bacteria.
egyszeri
egyszeri
Összesen négyezer-kétszáz dollárt költöttünk el, de szerencsére ennek az összegnek a nagy része kezdeti és egyszeri költségekre ment el.
We spent a total of forty-two hundred and fifty dollars, most of it, thankfully, being initial and nonrecurring- expenses.
Csak az egyszeri gazdaságoknak adott kifizetések működtetik őket a termelés támogatásával.
Only their single farm payment keeps them going by subsidising production.
Külön elismerést érdemel az a felhívás, hogy tegyék közzé az EU egyszeri kifizetéseit.
The call to publicise EU single payments deserves special recognition.
A napi egyszeri étkezés megtöltötte a hasát, de ez nem tartott sokáig.
The single daily meal filled his belly, but it would not stay full.

2. "mindig főnév áll előtte"

volume_up
one-shot {adj.} [engl.-amer.] (always before noun)
Ez egy egyszeri lehetőség, kizárólag az első házra.
It's a one-shot deal, available only for your first home.
It's also a one-shot deal.

Exemple de folosire pentru "egyszeri" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianMert ezek az állandó egyszeri döntések egyikünk számára sem könnyítik meg az életet.
Because these constant one-by-one decisions are not making life easy for any of us.
HungarianA zöld "new deal” történelmi lehetőség mindkét válság egyszeri megoldásának irányába.
The green 'New Deal' is an historic opportunity to solve both crises at once.
HungarianEgy egyszeri kompenzáció kifizetése, nem oldja meg a foglalkoztatottság problémáját.
A one-off compensation payment will not resolve the employment problem.
HungarianStrasbourgon kívül melyik várossal kerülhetnénk el a havi egyszeri drága utazásokat ?
What, besides Strasbourg, would save us having to make expensive excursions once a month?
HungarianA szakmai képesítések kölcsönös elismerésének kérdése nem egyszeri kérdés.
This question of mutual recognition of professional qualifications is not just a one-off.
HungarianA prototípusok és az egyszeri termékek esetében nem lesz szükség a harmonizációra.
Harmonisation is not necessary for prototypes and one-off products.
HungarianAz Európai Unióval való kapcsolatok kiépítése nem egy egyszeri esemény.
Establishing relations with the European Union is not a one-off event.
HungarianVén Saul akkor már ott feküdt, de az csak amolyan egyszeri dolog volt.
Old Saul was there before them, but that was just a one-off thing.
HungarianFontos továbbá annak megértése, hogy itt egyszeri összegről van szó.
It is also important to see this injection of money as a one-off.
HungarianVegyük észre, ahogyan arról Ön is szót ejtett hozzászólásában, hogy egyszeri megoldások nem léteznek.
Let us realise that one-off solutions, as mentioned in your contribution, do not exist.
HungarianAz egyszeri kattintás megszakítja a betöltési folyamatot, a Ctrl + kattintás pedig az összes folyamatot.
Click to interrupt the loading process, Ctrl click to interrupt all loading processes.
HungarianJack fel is figyelt rá, hogy Parks tábornok egyszeri nekifutásra összerakta.
Jack noted that General Parks carried it out at once.
Hungarian- Kurtz hagyta, hogy Underhill megússza az egyszeri átverést.
Kurtz had let Owen Underhill get away with letting him down once.
HungarianEz egy egyszeri alkalom vagy lesznek további tanácskozások a témáról?
Is this a one-off, or will there be further discussion?
HungarianNe legyen ez a program egyszeri, kivételes kezdeményezés, melyet csak a látszat kedvéért vezetünk be!
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
HungarianA gép 173 csomós utazósebességgel több, mint ezer mérföldet tudott megtenni egyszeri tankolással.
It was a honey of a plane with a cruising speed of 173 knots and a range of over one thousand miles.
HungarianMegrémített a gondolat, hogy egy fára keni egyszeri és megismételhetetlen szürkeállományát.
And you find it uncomfortable - at least - that I am, as you put it, bitter, and that I hate my own people.'
HungarianEz egy egyszeri támogatás a hétköznapi munkavállalók számára, és soha többet nem lesz ehhez hasonló esélyük.
It is a one-off fund for ordinary working people and they will never get this chance again.
HungarianAz emlékeztető egyszeri megjelenítése az első ismétlődést megelőzően
Display reminder once, before first alarm recurrence
HungarianOlyan ez, mint az egyszeri holland gyerek hüvelykujja a védőgátban.
It was like the Dutch kid with his thumb in the dike.