Traducere maghiară-engleză pentru "emelkedő"

HU

"emelkedő" engleză traducere

volume_up
emelkedő {substantiv}

HU emelkedő
volume_up
{substantiv}

volume_up
ascent {substantiv}
emelkedő (dar şi: kúszó, kúszónövény, mászó, törtető)
volume_up
climber {substantiv}
emelkedő (dar şi: fokozat, kategória, osztály, minőség)
volume_up
grade {substantiv}
Az emelkedő közepe táján balra fordult, és a Laverne Terrance elnevezésű, kanyargó, esőmosta betonszalagon hajtott tovább.
Halfway up the grade he turned left and took a curving ribbon of wet concrete which was called Laverne Terrace.
Az emelkedő meszelt falakba ütközött, és a tetőn az óceán felől érkező, lágy fuvallat közömbösen táncolt az éjszakában.
The grade rose against chalk walls and at the top a breeze, unbroken from the ocean, danced casually across the night.
emelkedő (dar şi: dőlés, lejtés, lejtősség, esés)
volume_up
gradient {substantiv}
emelkedő (dar şi: rézsű, dőlés, lejtés, lejtő)
volume_up
slope {substantiv}
Váratlanul szinte függőlegessé vált az emelkedő.
The slope suddenly steepened.
Az emelkedő tetején üldözője felé fordult.
At the top of the slope, he angled back toward the man.
Noha szélesebb volt a falusi házaknál, magas, csúcsos tetejével jól illett a mögötte emelkedő hegycsúcshoz.
The house was old, with white stucco walls, on a level section of the upper grassy slope.
emelkedő (dar şi: lejtő)
volume_up
upgrade {substantiv}

Exemple de folosire pentru "emelkedő" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Hungariankérdezte emelkedő, ezüstös s végül élessé váló hangon.
`And why not kill him!' she said now, her voice rising, silvery and finally shrill.
HungarianÉrzett egyfajta különös agyi görbületet, hasonlót a súlyzóval emelkedő könyökéhez.
There had been a curious mental bending, almost like an elbow curling a dumbbell.
HungarianItt már csak egy U kanyart kell csinálnia, aztán fel az emelkedő pályatestre.
But a walker can run up the steps direct from the quay below to the bridge above.
HungarianA Demokratikus Szövetség Markovval az élén 19 százalék, kissé emelkedő irányzat.
Markov, the acting president for the Democratic Alliance, twenty-two, rising slightly.
HungarianAz emelkedő élelmiszeráraknak rendkívül negatív hatásuk volt a fejlődő országokban.
Rising food prices have had extreme negative effects in developing countries.
HungarianEgy szavazásra emelkedő reszkető kéz ugyanannyit ért, mint egy páncélos ököl.
A palsied hand shakingly raised to vote had a power equal to that of a mailed fist.
HungarianA 2001. év során a közösségi piacot nagyobb kereslet és emelkedő árak jellemezték.
During the year 2001, the Community market saw a higher demand and increasing prices.
HungarianDolmant végignézett a szabályos, egyre emelkedő sorokban ülő pátriárkákon.
He looked back at the ranks of the Hierocracy, rising tier upon tier above him.
HungarianElismerem, hogy ezért nagyrészt az emelkedő olajárak felelnek - de nem kizárólag.
I realise that rising oil prices are largely responsible - but certainly not entirely.
HungarianPopov arra fordult, és látta a távolban emelkedő masszív betonépületeket.
Popov looked that way and saw the massive concrete structures some distance away.
HungarianAz emelkedő olajárak inflációt okoznak, ez a hatás már most megfigyelhető.
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
HungarianEmberek, ez egy logaritmikus skála, általában nincsenek ilyen meredeken emelkedő görbék.
Guys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
HungarianAz emelkedő energia- és nyersanyagárak miatt a KKV-k különösen veszélyeztetettek.
With energy and raw materials rising in price, SMEs are becoming particularly vulnerable.
HungarianZa kézen fogta Gurgehet, autójuk már a felfelé emelkedő rámpa felé gurult.
Za took Gurgeh by the hand as their car trundled towards the ascending ramp.
HungarianA közelében ülve szerette elnézni, ahogy az emelkedő víz végül eltakarta a cölöpöt.
He liked to sit and watch the water come up until it covered the piling.
HungarianToshio halk brummogást hallott dél felől egyenetlenül emelkedő-süllyedő zúgást.
Toshio heard a soft growling sound to the south -- a low whine that rose and fell unevenly.
HungarianA délután közepére elértek egy éles, meredeken emelkedő, fekete szikla tövéhez.
It was about mid-afternoon when they reached a steep ridge of sharply-fractured black rock.
HungarianLátta a táncospárként összefonódott, emelkedő két alakot, az Anyát és a Fiút.
She saw the two rising figures as if in a dance-the Mother and the Son.
HungarianA fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz (
Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries (
HungarianA lövések arról jöttek mutatott az első az út jobb és bal oldalán emelkedő szirtek felé.
The first guard pointed up at bluffs to the right and left across the road.