Traducere maghiară-engleză pentru "helyesen"

HU

"helyesen" engleză traducere

EN

HU helyesen
volume_up
{adjectiv}

helyesen (dar şi: becsületes, őszinte, tényleges, valódi)
volume_up
true {adj.}
Mindamellett azt hiszem, a kapitány mindvégig helyesen ítélte meg őt.
Nevertheless I think he always had a fairly true vision of her.
Igaz, és ön nagyon helyesen mutat rá, hogy nem értük el a remélt teljesítményt.
It is true, and you are right to point it out, we have not achieved the performances we had hoped for.
Az igaz - amint helyesen el is hangzott -, hogy európai szinten nagyon koherens megközelítésre van szükségünk.
It is true that, as has rightly been said, we need a very coherent approach at European level.

Exemple de folosire pentru "helyesen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianElőfordulhat, hogy néhány alkalmazás nem kezeli helyesen a visszajelzéseket.
It may occur, that some applications are not aware of this startup notification.
HungarianPedig helyesen láttunk a nyomozáshoz, és minden esélyünk megvolt a sikerre.
Posted there, at the mouth of the Creek, Wells and I exchanged scarcely a word.
HungarianA jelentés nagyon helyesen a fiatalok munkanélkülisége elleni intézkedésre szólít fel.
The report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
HungarianAzzal kapcsolatban, hogy valamit helyesen vagy helytelenül mondtak vagy tettek, nem
The word sigynon, 'lance,' is to the Cyprians a current term but to us a strange one.
HungarianHa viszont helyesen viselkedik, akkor nyugodtan ülhet, közben meg jön be a dohány.
Whereas if you don't get off on no foot at all, you're sitting pretty and money coming in.
HungarianMalmström asszony, úgy gondolom, a svédek helyesen járnak el a tárgyalásokon.
Mrs Malmström, I believe that the Swedes are doing the correct thing in the negotiations.
HungarianEllenőrizze, hogy helyesen van beállítva a rendszeridő, amely jelenleg: %S.
You should check to make sure that your computer's time (currently set to %S) is correct.
HungarianTelefonálhatna Lavery házából, mielőtt a rendőrséget hívja mondta helyesen.
You could call me from the house down therebefore you call the police, he said reasonably.
HungarianGunny, Sim és a többiek viselkedése azt mutatta, hogy helyesen cselekedett.
The reactions of Gunny, Sim, and the rest showed approval of both men.
HungarianKereken visszautasította, hogy véleményt mondjon, s ezt valószínűleg helyesen tette.
He entirely refused to commit himself, wherein he was probably wise.
HungarianMint arra az imént oly helyesen rámutatott, nem várakoztathatjuk meg Coombe pátriárkáját.
As you stated so excellently earlier, we must not keep the Patriarch of Coombe waiting.'
HungarianÉs ők nem feltétlenül látják helyesen az egész világ helyzetét.
And they're not necessarily, you know, great ways of looking at the entire world.
HungarianAz Európai Parlament megmutatja, hogy módunkban áll helyesen fellépni.
The European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
HungarianElnök úr, azt hiszem, egy percem van, ha helyesen tájékoztattak.
Mr President, I believe that I have one minute if what I have been told is correct.
HungarianFeleségül vette, és a házasság azt bizonyította, hogy Marshall helyesen értékelte felesége jellemét.
He married her and found himself amply justified in his estimate of her character.
HungarianAz előadó nagyon helyesen utalt jelentésében a fiatalok és az oktatás kérdésére.
The rapporteur very pertinently referred, in her document, to the question of young people and education.
Hungarian(NL) Elnök úr, helyesen történt, hogy az 5. módosítást elutasították.
(NL) Mr President, it is good that Amendment 5 has been rejected.
HungarianMég a legokosabb emberek sem tudnak mindent helyesen kiolvasni mondta Victoria méltóságteljesen.
Some of the cleverest people can't spell, said Victoria with dignity.
HungarianSzépen és helyesen beszéli az anyanyelvét, szókincse nagyobb, mint az enyém.
Her grammar is perfect, her vocabulary broader than mine.
HungarianNem hinném, hogy helyesen állítja, hogy soha nem kapott szót.
I do not think that it is correct to say that you never had the floor.