Traducere maghiară-engleză pentru "-ig"

HU

"-ig" engleză traducere

volume_up
-ig {prep.}
EN

HU -ig
volume_up
{prepoziţie}

-ig (dar şi: -ba, -be, felé, -hez)
volume_up
to {prep.}
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legalacsonyabb értékkel kezdődik, például A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
Sorts beginning with the lowest value, for example, from A to Z or 0 to 9.
b) a (2) bekezdésben a "60 ECU-ig" szöveg helyébe a "90 ECU-ig" szöveg lép;
(b) in paragraph 2, 'up to 60 ECU' is replaced by 'up to 90 ECU';
-ig (dar şi: felé, -hez, -hoz, -höz)
volume_up
unto {prep.}
-ig (dar şi: közel, fel, fel vmire, felfelé)
volume_up
up {prep.}
b) a (2) bekezdésben a "60 ECU-ig" szöveg helyébe a "90 ECU-ig" szöveg lép;
(b) in paragraph 2, 'up to 60 ECU' is replaced by 'up to 90 ECU';
A szívverésem pedig csak emelkedett és emelkedett, egészen 150-ig.
And the heart rate just kept going up and up, all the way up to 150 beats.
Ön javaslatot tett legfeljebb 45%-ig a degresszivitás bevezetésére.
You have proposed the introduction of degressivity of up to 45%.

Exemple de folosire pentru "-ig" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianMég egy fél oldal következett a Szeretettel, Helen-ig; de azt már nem olvastam el.
There was another half page, which I didn't read, before Affectionately, Helen.
HungarianSaffordtól Globe-ig Dylan elmesélte neki a Lucas Crockerrel való összetűzést.
From Safford to Globe, Dylan had told her about the encounter with Lucas Crocker.
HungarianMásodszor, e hulladék esetében a begyűjtési irányszámot 2016-ig 85%-ra emeltük.
Secondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.
HungarianAz EU 2010-ig a költségek 20 milliárd EUR összegű lehetséges csökkentését kéri.
The EU is advocating a possible reduction in these costs of EUR 20 billion by 2010.
HungarianA dolgozónkénti termelékenység azonban, bár 2001-ig növekedett, 2002-ben csökkent.
However, productivity per worker, although increasing until 2001, declined in 2002.
HungarianA Bizottság a minimális adót 1 000 literenként 380 euróra kívánja emelni 2014-ig.
The Commission wants to raise the minimum tax to 380 euros per 1 000 litres by 2014.
HungarianA tagállamoknak a 2007-2013-ig tartó időszakra 75 milliárd euró áll rendelkezésükre.
The Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
HungarianA rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
HungarianA szakértőknek 2009. május 1-ig kell előállniuk javaslataikkal a Bizottság számára.
Experts should present their recommendations to the Commission by 1 May 2009.
Hungarianig beszélgettek, és Gomez mindent bevetett, hogy a lányban felidézze munkáját.
They talked for about ten minutes, and Gomez tried hard to help her recall her work.
Hungarian2007-ig csak a Tanács, tehát a tagállamok döntöttek ez ügyben, egyhangúlag.
Until 2007 it was decided unanimously only by the Council - by the Member States.
HungarianAz e rendeletben előírt intézkedéseket 1978. március 31-ig kell alkalmazni.
The measures provided for in this Regulation shall be applied until 31 March 1978.
Hungarian11-től délután 1-ig arról vitatkoztak, hogy elküldhetjük-e a Hableányt Kínába.
And then from 11 to 1, they were debating whether or not to send the Mermaid to China.
Hungarian- 1988. január 1-jétől 1989. december 31-ig, 24 óránál rövidebb tartózkodást követően:
- from 1 January 1988 to 31 December 1989, following a stay of less than 24 hours:
HungarianA rendezés a legalacsonyabb értékkel kezdődik, például A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
Sorts beginning with the lowest value, for example, from A to Z or 0 to 9.
HungarianA címkéjére legalábbis az van ráírva, hogy minden vitaminból van benne, A-tól Z-ig.
A and B and C and D. All of them, except the one that keeps you from having beriberi.
HungarianÚgy tűnt, a pillantása arra a helyre szegeződik, ahol az A épület állt úgy 1982-ig.
His gaze seemed to rest on the place where Shed A had been until 1982 or thereabouts.
HungarianRáadásul a kibocsátáskereskedelmi rendszer nem is fog hatályba lépni 2013-ig.
What is more, the emissions trading system will not even come into effect until 2013.
HungarianGaston Thorn tíz éven keresztül, 1959-től 1969-ig volt az Európai Parlament tagja.
Gaston Thorn was a Member of the European Parliament for ten years, from 1959 to 1969.
Hungarian2004-ig Lettország célja az európai uniós tagság elnyerése volt.
Ladies and gentlemen, until 2004, Latvia's goal was membership of the European Union.