Traducere maghiară-engleză pentru "ismert"

HU

"ismert" engleză traducere

HU ismert
volume_up
{adjectiv}

ismert (dar şi: megszokott, bizalmas, gyakori, meghitt)
Mindannyiunk számára ismert a testreszabás és a személyessé tétel gondolata.
We're all familiar with the idea of customization or personalization.
Kitépték őket az ismert kis világukból, újfajta ösvényre terelődött nevelésük.
Torn from their familiar world, subject to a new shaping.
Ez szerepel az önök előtt ismert spanyol elnökségi programban.
This is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.
ismert
volume_up
known {adj.}
Kevéssé ismert, hogy a Lisszaboni Szerződés a részvételi demokráciát erősíti.
It is little known that the Lisbon Treaty strengthens participatory democracy.
Észtország magas színvonalú felsőoktatásáról ismert.
Estonia is a country that is well known for its high level of higher education.
Olaszország, több ismert bérgyilkos, de valamennyien a maffia szolgálatában.
Italy, several known contract-hire killers, but all in the employ of the Mafia.

Exemple de folosire pentru "ismert" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Hungarian- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
I had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
HungarianA nagykövet már hosszú évek óta szolgált Washingtonban, és sok amerikait ismert.
The Ambassador had served many years in Washington, and knew much of Americans.
HungarianValaki, akit ismerek, ismert valakit, aki az embrióraktárban dolgozott akkortájt.
Some one I know knew some one who was working in the Embryo Store at the time.
HungarianAztán megköszörülte a torkát, és mutogatni kezdte a neveket, amelyeket ismert.
Then after he'd cleared his throat, he pointed out the names of those he knew.
HungarianMinden anyajegyet ismert a hátán, tudta, hol kell megérintenie, hogy felnevessen.
He knew every mole on her back, knew the places a touch would make her laugh.
HungarianDühöngő lángok kereteztek egy jól ismert utcát és Elmara megpróbált felkiáltani.
Raging flames framing a street she knew well, and El-mara tried to cry out.
HungarianDylant ismét elöntötte a jól ismert sürgető érzés, és elindult sötét végzete felé.
His sense of urgency renewed, Dylan was drawn forward toward some dark destination.
HungarianÜvölteni kezdett: keservesen nyögdécselt egy olyan nyelven, amit Darby nem ismert.
He started yelling; loud painful moans in a language Darby did not recognize.
HungarianHiszen feketén-fehéren bizonyítja, ami legtöbbünk számára már egy ideje ismert.
For it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time.
HungarianMarsden, a nagy tapasztalattal rendelkező, jóindulatúnak ismert rendőr bólintott.
Marsden, an experienced, kindly looking man, nodded his head affirmatively.
HungarianMegoldódott a nyelve, s az ő hangja kiáltotta olyan nyelven, amit nem is ismert:
And then his tongue was loosed and his voice cried in a language which he did not know:
HungarianAz újdonság az, hogy az ismert eljárásokkal napokig vagy hónapokig tartott az elemzés.
What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
HungarianKörív szerkesztése, ha ismert a középpontja, egy szöge és egy kiindulási pont
Construct an arc by its center and a given angle, starting at a given point
HungarianAztán kiegyenesedett, odafordult az általa Szvobodaként ismert emberhez, és rámeredt.
Then he straightened, turned to the man he knew as Svoboda, and stared at him.
HungarianKazahsztán az általam legjobban ismert közép-ázsiai ország.
(PL) Madam President, Kazakhstan is the Central Asian country I know best.
HungarianA katonai élelmiszerraktárak, melyeket Hull ismert, mind ki voltak ürítve.
The military food and materiel caches that Hull Beddict knew of were all emptied.
HungarianTud valamilyen általam nem ismert okról, amely veszélyezteti a biztonságot?
Do you know a security reason that I don't know for not delivering the merchandise?
HungarianFelfedte a Tizenkét Majom Hadserege kapcsolatát az ismert virológussal és az ő fiával.
You connected the Army of the Twelve Monkeys with a famous virologist and his son.
HungarianEzért a Bizottság 2004-ben élt a mérlegelési jogával, és az ismert módon járt el.
Therefore, in 2004 the Commission used its discretionary right and proceeded as it did.
HungarianVagy fél tucat ismert szaküzletet végigjárt Londonban, mielőtt rábukkant.
He'd gone to half a dozen of the largest hobby shops in London before he found it.