Traducere maghiară-engleză pentru "jól működő"

HU

"jól működő" engleză traducere

HU jól működő
volume_up
{adjectiv}

jól működő
A jól működő piacfelügyelet az irányelv rendkívül fontos eleme.
Well-functioning market surveillance is a very important element in the directive.
A jól működő titkárságnak komoly érdemei vannak a munka hatékonyságának növelésében.
The well-functioning secretariat does a lot to increase the effectiveness of its work.
A jól működő gyakorlati együttműködés alapvető ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
Well-functioning practical cooperation is fundamental to us being able to achieve this.

Traduceri similare în dicționarul maghiar-englez

jól adverb
működő adjectiv
English

Exemple de folosire pentru "jól működő" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianAz új tagállamok már most is rendelkeznek jól működő nemzeti talajvédelmi jogszabályokkal.
The new Member States already have national soil protection legislation that functions well.
HungarianEgy jól műkódó dolgokhoz szokott ember... azt fogja hinni,hogy velünk is könnyen elbánik.
A man used to running things... gonna think he can run us, too.
HungarianAz eddig követett eljárás szintén érzékeny és jól működő volt.
The procedure in place up to now was also sensible and it worked well.
HungarianA jól működő belső ellenőrzés fontos garanciája a szervezeti függetlenség.
Institutional independence is an important guarantee of a properly functioning internal control system.
HungarianMég a jól működő politikák terén is forráscsökkentéseket javasolnak.
You are even suggesting cuts for the policies that are working.
HungarianCsak meg kell nézni azokat a tagállamokat, ahol jól működő szülői biztosítási rendszer van.
You only need to look at those Member States that have a well-developed parental insurance system.
HungarianA német takarmányiparban jól működő önellenőrzési rendszer van érvényben.
(DE) Madam President, the German animal feed industry has a good system of self-controlled tests.
Hungarian. - (SV) Az adócsalás megelőzése érdekében nagy van szükség jól működő rendszerek létrehozására.
in writing. - (SV) It is very important to create sound systems which prevent tax fraud.
HungarianEgy jól működő kettős rendszerben a közszolgálati műsorszolgáltatók képesek emelni a piaci színvonalat.
In a dual system that works well, public broadcasting bodies can raise the level of the market.
HungarianEzért elengedhetetlen egy jól és hatékonyan működő európai szintű tudományos kutatásmenedzsment.
A good and effective system of scientific research management at European level is therefore essential.
HungarianA jól működő programokat pedig széles körben ismertté kell tenni.
Programmes that work well must be publicised widely.
HungarianEgy jól működő bomba felrobban, ha ledobják.
Proper bombs fell off airplanes and exploded when they hit the ground.
HungarianHa jól csináljuk, akkor megteremtjük a 2013 utáni, jól működő közös agrárpolitika alapjait.
If we get this right, we will be laying the foundations for a common agricultural policy continuing well beyond 2013.
HungarianA jól működő egységes piac az egészséges gazdaság és - minden bizonnyal - a gazdasági fellendülés kulcsa.
A single market that functions properly is the key to a healthy economy and, in all certainty, economic recovery.
HungarianNem szabad összerombolnunk a nagyon jól működő rendszereket.
HungarianA telefonban lévőn kívül négy mikrofon volt a Bogárban, nem túl drága, de azért jól működő készülékek.
In addition to the phone, there were four mikes in the Beetle, most of them of little value but operational nonetheless.
HungarianVéleményem szerint a jól működő egységes európai piachoz hozzátartozik a termékbiztonság és a fogyasztók bizalma.
In my opinion, the good functioning of the single European market also involves product safety and consumer confidence.
HungarianA SOLVIT egy már jól működő hálózat.
SOLVIT is a network which is already operating well.
HungarianA helyi szinten jól működő közlekedési rendszer jobb eredmény, mint a túlzott szabályozás miatt megszűnt szolgáltatás.
A transport system which works well on the local level is better than a service which is terminated due to excessive regulation.
HungarianLáthatjuk, hogy jól működő kompromisszumos rendszert képes bevezetni ez a két rendelet a mai fragmentált szabályozás helyett.
We can see that these two directives can introduce an effective compromise system in place of today's fragmented regulations.