Traducere maghiară-engleză pentru "különálló"

HU

"különálló" engleză traducere

HU különálló
volume_up
{adjectiv}

különálló (dar şi: szenvtelen, elfogulatlan, pártatlan, közönyös)
Gondolatban minden egyes darabot megvizsgált, mintha különálló egészek lettek volna.
Mentally he went over those pieces considering each as a detached item.
Miss Birdie éppen négykézláb áll egy virágágyásban, amely a hátsó udvarban, egy különálló garázsépülethez vezető kocsifeljáró mellett húzódik.
She's on all fours in the flower bed beside the house, next to the driveway that runs to a detached garage in the backyard.
különálló (dar şi: egyedi, diszkrét)
Ebben a példában, bár a mammogram talált egy tumort, mi három különálló daganatot fedeztünk fel -- az egyik mindössze 3 mm-es.
In this example, although the mammogram found one tumor, we were able to demonstrate three discrete tumors -- one is small as three millimeters.
különálló (dar şi: laza, lebegő, , erkölcstelen)
volume_up
loose {adj.}
különálló (dar şi: eltolódott, eltolt, kihajlított)
volume_up
offset {adj.}
különálló (dar şi: külön, független, önálló)
Nem elég, ha az egyes területeken különálló, elszigetelt intézkedéseket hozunk.
It is not enough to implement separate, isolated measures in different areas.
Önvédelemből Aaron tudata két különálló személyiséggé szakadt.
In defence Aaron's psyche splintered into two separate personalities.
Ezért tudomásul vették, hogy a borpiac közös szervezése különálló marad.
Because of this, it was understood that the wine CMO would remain separate.

Exemple de folosire pentru "különálló" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianMind különálló állatok, melyek összeállnak, és megalkotják ezt a teremtményt.
These are all individual animals banding together to make this one creature.
HungarianHa csak a különálló kockázatokat vizsgáljuk, akkor soha nem kapunk reális forgatókönyvet.
If we only investigate individual risks, we will never have a realistic scenario.
HungarianÖnállóan egyetlen különálló tagállam sem érheti el a kívánt eredményeket.
No individual State, operating on its own, can achieve the required results.
HungarianMi történik, ha ez a két különálló 3 dimenziós világ egyszer csak találkozik egymással?
Which is, what happens if these two, three-dimensional worlds should actually collide?
HungarianNos, a kartellek létezése és létezésük bizonyítása két különálló kérdés.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
HungarianHa csak szavakat kíván aláhúzni, jelölje be a Különálló szavak négyzetet.
To apply the underlining to words only, select the Individual Words box.
HungarianMi különálló, csaknem katonás világban, szigorú börtönfegyelemben éltünk.
Ours was a world apart, an almost military world with prison discipline.
HungarianTajvan különálló vámterületként a Kereskedelmi Világszervezet tagja is.
Taiwan is also a member of the World Trade Organisation as a single customs territory.
HungarianSzóval Samnek most azt kellene elhinnie, hogy a totemek különálló létezők?
So, was Sam supposed to believe that totems had independent existence?
HungarianKulcsfontosságú, hogy végül ne különálló alkalmazkodási projektek egész sorához jussunk el.
It is crucial that we do not end up with a series of stand-alone adaptation projects.
HungarianA különálló húsdarabokból egységes hústermék előállítására szolgál.
Its role is to combine individual pieces of meat together into a single meat product.
HungarianAaron Koblin: Majd fogtuk ezeket a különálló darabokat, és betápláltuk a Törökbe.
Aaron Koblin: And we took all of those individual pieces, and we fed them into another Turk request.
HungarianÚgy tűnik van igazság John Donne versében: "Senki sem különálló sziget".
There seems to be some truth in John Donne's "No man is an island."
HungarianEzen dokumentum különálló másolataiban történt módosításokat importál vissza az eredeti dokumentumba.
Imports changes made to copies of the same document into the original document.
HungarianValamikor a Grand Hotel melléképülete volt, most különálló szálló, mégpedig nagyon jó.
It had been a dependence of the Grand Hotel—but now it was its own hotel and a very good one.
HungarianA csomag nem egy-egy különálló javaslatból áll, minden javaslat hatással van a többire.
The package comes together: it is not one proposal here and one proposal there; one affects the other.
HungarianEgy különálló hang soha nem lehet olyan erős, mint több különböző, egymással harmóniában felcsendülő hang.
A single voice is not as strong as a multitude of voices singing in harmony.
HungarianAz éghajlatpolitika nem lehet különálló terület, hanem be kell építenünk jogalkotási feladatainkba.
Climate policy cannot stand alone, but needs to be incorporated into all of our legislation.
HungarianRagadja meg az alkalmat és transzportálja el magát hozzánk, mert nemcsak különálló fegyvereket árusítunk...
So lock on to my signal and beam on down, because we don’t just provide weapons.
HungarianJessie nyöszörögve ejtette fejét az ágy fejtámlájának különálló mahagóniléceire.
Moaning, Jessie let her head fall back against the separated mahogany slats which formed the head-board of the bed.