Traducere maghiară-engleză pentru "különösen"

HU

"különösen" engleză traducere

HU különösen
volume_up
{adverb}

különösen
Ez különösen az euróadósságot felhalmozók esetében tűnik különösen relevánsnak.
This seems especially relevant for those building debt in euros.
Különösen fontos, hogy az irányelv a megkülönböztetés összes kritériumát lefedi.
It is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
Őszintén szólva, az ottani helyzet rettenetes, különösen a gyermekek számára.
The situation there frankly, especially for the children, is awful.
különösen (dar şi: főleg)
Szükség van kutatásokra, különösen az erdőtüzek korlátozásának módjait illetően.
There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
Különösen elterjedt és módszeres a mianmari keresztényekkel szembeni durva bánásmód.
In particular, abuses against Christians in Burma are widespread and systematic.
Egyértelműen felsoroltuk az elutasítás okait, amelyek különösen a következők:
The reasons for the refusal were clearly listed and they include in particular:
különösen (dar şi: kiváltképpen, főleg)
Ez különösen igaz a nemzetközi szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően.
This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Külpolitikánk részeként különösen fontosnak tekintjük a terrorizmusellenességet.
In our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important.
Erősíteni fogja a gazdasági vonzerőt, különösen a kulturális turizmus révén.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
különösen
különösen (dar şi: furcsán, komikusan, tréfásan, viccesen)
különösen (dar şi: külön, különlegesen)
De maga az előadás abban semmi különösen furcsa nem volt.
But the performance itselfthere seemed to be nothing specially queer about that.
Különösen a gonosz szakítóval, Gretchen-nel.
Specially withthe evil shedumper, Gretchen.
Különösen a világítással vacakolt sokat.
He was specially fussing over the lighting.
különösen (dar şi: kifejezetten, kimondottan, speciálisan)
A jóváhagyott támogatást különösen az Európai Uniónak kellene nyomon követnie.
The aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
A SET-terv különösen a tiszta technológiák kifejlesztéséhez kíván hozzájárulni.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
Ez egy olyan kérdés, mely különösen érinti a roma embereket.
This is a question that specifically concerns the Roma people.

Exemple de folosire pentru "különösen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianLucynak úgy tűnt, hogy Bryan Eastley valahogy különösen elhagyatottnak látszik.
It struck Lucy that there was something strangely forlorn about Bryan Eastley.
HungarianAz olyannyira sűrű, kemény és nehezen megmunkálható U-238 különösen ellenálló fém.
The U-238, so dense and hard and difficult to work, was a highly refractory metal.
Hungarian(A churel olyan asszony különösen rosszindulatú szelleme, aki gyermekágyban halt meg.
A churel is the peculiarly malignant ghost of a woman who has died in child-bed.
HungarianAzonban Európának is többet kell tennie, különösen a jobb koordináció terén.
Europe, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
HungarianA nő nyilván a másik fél valamilyen különösen mocskos húzására derít majd fényt.,..
Surely she was about to reveal some heinous sin committed by the other side.
HungarianVisbhume különösen ébernek tűnt; állandóan forgolódott, jobbra-balra nézett.
Visbhume seemed extraordinarily alert, and looked back and forth, from side to side.
HungarianEz egyértelműen azt jelzi, hogy a Bizottság különösen odafigyel a fiatalokra.
This sends a clear signal that the Commission has a special concern for young people.
HungarianMi köze van a biztonságnak a bevándorláshoz és különösen az illegális bevándorláshoz?
What does security have to do with immigration, or indeed with illegal immigration?
HungarianEz nem valami fényes eredmény, különösen egy évszázados mérnöki erőfeszítés után nem.
This is not very gratifying after more than a century of devoted engineering effort.
Hungarian(RO) Az elmúlt két évben különösen súlyos gazdasági válsággal szembesültünk.
(RO) During the last two years, we have faced the most severe global economic crisis.
HungarianSzerinte a Birodalom előtti korból, egy különösen jelentős zónából származik.
She says it's from pre-Empire, about a Zone with pretensions of grandeur.
HungarianDe egy hölgyet szégyen lenne elutasítani, különösen, ha ilyen határozott.
Still, of course, one can't refuse a lady, and such a very positive one, too.
HungarianA denevérek: ők voltak a másik oka Brett Camber szerencséjének, különösen az idén.
The bats were another good reason that Brett Camber had been lucky, especialy this year.
HungarianEzt meg kell tennünk saját magunkért, de különösen a déli országok érdekében.
This is necessary for us, but it is even more necessary for the countries of the South.
HungarianE kétoldalú megállapodások bennünket különösen érdekeltek, például Korea esetében.
These bilateral agreements were of special interest to us, as here in the case of Korea.
HungarianKülönösen nem egy olyan bolygón, ahol a nemesek körében a gyilkolás megszokott dolog volt.
When mine expired, flickering to a burnt-out black, my spirits went out with it.
HungarianEz különösen örömteli most, amikor a protekcionizmus az egész világon kezd eluralkodni.
It is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
HungarianNem sokat pihentek, de szokatlanul ébernek és különösen nyugodtnak érezték magukat.
They had rested poorly, but they felt unusually alert and strangely calm.
HungarianEz egy nyilvánvalóan különösen összetett probléma, amelyen nagyon nehéz lesz úrrá lenni.
This is unquestionably an extremely complex problem which will be hard to resolve.
HungarianEz különösen szerencsétlen ország, mely gyakran élt meg névváltoztatást.
This truly is an unfortunate country, which has experienced frequent name changes.