Traducere maghiară-engleză pentru "lövés"


Te referi la to love,love
HU

"lövés" engleză traducere

volume_up
lövés {substantiv}

HU lövés
volume_up
{substantiv}

lövés (dar şi: rés, nyílás, baklövés, csattanás)
volume_up
crack {substantiv}
A lövés hangjától a gyilkos megriadt, felém fordult, és kivette fegyveréből az üres tárat.
Alerted by the crack of the shot, he turned toward me and ejected the depleted magazine.
A lövés csattanása végigvisszhangzott a völgyön.
The crack of the shot echoed across the valley.
Lövés dördült Saul bal oldalán, mire ő még gyorsabban loholt fölfelé az erdős hegyoldalon.
The crack of a gunshot parallel to Saul, on his left, spurred him faster up the wooded slope.
volume_up
discharge {substantiv}
lövés (dar şi: robbantás, kiégetés, égetés, elsülés)
volume_up
firing {substantiv}
A lövés Boone kezét érte, és a golyó levitte a kisujj át.
was snatched from him the Mask pulled the trigger, firing against Boone's hand.
Bemasírozott az olajmezőkre, körbevette őket egy lövés nélkül, biztosította és megtartotta.
She marched into the oil field reserves, surrounded it, without firing a shot, and secured it and held it.
Nos, elkapta azt a három bankrablót Philadelphiában, anélkül, hogy egyetlen lövés is eldördült volna.
Well, he bagged those three bank robbers up in Philadelphia, and they did it without firing a shot.
volume_up
gunfire {substantiv}
Lövés mennydörgőit a fülembe és megpörkölte az arcomat.
Gunfire roared in my ear, burnt my cheek.
Alacrity fölemelte a fejét, és még látta Page-et eltűnni a rámászó Gunny és a többiek tömege alatt, de az egyik Zsiványt megsebesítette a lövés.
Abruptly, another hissing hum of gunfire sounded, and a shriek; Alacrity lifted his head to see Page go down under Gunny and several others, but one Forager had been shot.
volume_up
shoot {substantiv}
Valami csattant mögötte az aszfalton, lövés dörrent a szirt felől.
Something cracked on the asphalt behind him, a shot rumbling from a bluff.
A harmadik lövés a pavilonból levezető lépcsőt találta el.
A third shot walloped the bannister on the steps leading down from the bandstand.
Felszólítás és figyelmeztető lövés nélkül beléjük durrantani...
So much more satisfying than a shout or a warning shot.
volume_up
shooting {substantiv}
A tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
The guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
Nyolc lövés dördült, szinte egyszerre, betöltve hangjával a hosszú, keskeny gyakorlóhelyiséget.
Eight almost-simultaneous shots filled the long, narrow indoor shooting range.
Good shooting, Chavez agreed.
lövés (dar şi: kísérlet, golyó, lövedék, rúgás)
volume_up
shot {substantiv}
Egy lövés, és az ismétlő a többi golyót ugyanoda lövi.
One shot... and replay sends every following shot to the same location.
Valami csattant mögötte az aszfalton, lövés dörrent a szirt felől.
Something cracked on the asphalt behind him, a shot rumbling from a bluff.
Csak egyetlen lövés kell folytatta Callahorn hercege.
There will be only one shot, continued the Prince of Callahorn.

Exemple de folosire pentru "lövés" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianFéltem, hogy a lövés eltalálta Kate-et és Jasont, újból beledöftem Petey combjába.
Afraid that the blast had hit Kate and Jason, I stabbed Petey's thigh again.
HungarianAnatolij Grisin ezredest egyetlen lövés érte, közvetlenül a bal szeme fölött.
Colonel Anatoli Grishin had taken the single bullet just above the left eye.
HungarianNagy távolságú, keresztező lövés volt; biztosan PL-9-es rakétáik vannak.
It was a long-range crossing snapshot, too-he must've been carrying PL-9 missiles.
HungarianAz, hogy az a lövés is elvitté volna a csirkefogó fél fejét, nem elég.
That it would have blown half the bastard's face right off was not good enough.
HungarianMegállt, és elsütötte a pisztolyt, azt remélve, hogy legalább megzavarja őket a lövés.
She stopped and fired, hoping that the bullet would at least distract them.
HungarianMielőtt még a lövés és a sikoltás visszhangja elült volna, a másik vadász is előugrott.
And the hounds went mad, racing wildly up and down, filling the air with their yapping.
HungarianAztán lövés dördült valamerről, másfelől, és eszelős hahota kísérte.
. . and then, from somewhere else, a gunshot and a burst of cracked, idiot laughter.
HungarianA fegyver hüvelykivető nyílása a lövés után nyitva maradt, jelezve, hogy a tár kiürült.
The ejection slide on top of his pistol stayed back, indicating that the weapon was empty.
HungarianAz első lövés a wampa gyomrát érte, a második a mellkasát, a harmadik pedig a fejét.
He hit precisely each time-the wampa's stomach, the center of its chest, and its hideous head.
HungarianHirtelen láng csapott ki belőle, s három gyors lövés összeolvadó robaja hallatszott fel.
Flame spouted from it abruptly, the blended roar of three swift shots.
HungarianA városnak ebben a részében nem számít ritkaságnak, ha eldörren egy lövés.
The sounds of random bullets are not uncommon in this part of town.
HungarianAzon kapta magát, hogy abban reménykedik, hogy az imént hallott lövés nem okozott halálos sebet.
He found him- self hoping that the shots he'd just heard hadn't been fatal.
HungarianKéső éjszaka van, túl nagy a csend, az ablak nyitva, és a lövés túl nagy zajt csinálna.
Its too late at night, too still, and the window is open and the gun would make too much noise.
HungarianSaul cikcakkban haladt, egy másik lövés közvetlenül előtte csapódott be.
He zigzagged, a second bullet whacking the pavement ahead of him.
HungarianHárom üres hüvely a földön, két lövés a falban, egy az ablakon.
Three empty shells on the floor, two shots in the wall, one in the window.
HungarianUgyanebben a pillanatban, mintegy adott jelre, három lövés dördült a házban.
At that exact instant, as if somebody had been waiting for the cue, three shots boomed in the house.
HungarianA lövés Endwraithe bal szemén hatolt be fröcskölő vér és vízszerű folyadék kilövellésével.
The projectile passed through Endwraithe's left eye in an eruption of blood and aqueous humor.
HungarianCsak egy lövés dörrent - egyetlen lövedék pedig nem mindig végez az emberrel.
Maybe he hadn’t done himself in with only one round.
HungarianA halál oka: lövés a fejbe, nem az ütések következménye.
Cause of death: the gunshot wound to the head, not the trauma from the beating.
HungarianNyomban utána dörrent a lövés, a visszhang betöltötte a völgyet.
The report from the rifle followed at once, its echo filling the pass.