Traducere maghiară-engleză pentru "mi zajlik"

HU

"mi zajlik" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "mi zajlik".

Traduceri similare în dicționarul maghiar-englez

mi pronume
English
zajlik verb
English

Exemple de folosire pentru "mi zajlik" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianMenjenek, keressenek fel egy ellenőrző pontot, és nézzék meg, mi zajlik az utakon.
Go and have a look at what is happening on the roads by visiting a checkpoint.
HungarianEgészen mostanáig úgy gondolta, hogy pontosan érti, mi zajlik Ramszesz körül.
Until these last few moments she thought she understood what had happened.
HungarianKépviselőtársaink leírták, hogy mi zajlik ott, és nem szándékozom ezt megismételni.
Our fellow Members have described what is going on there, and I do not intend to repeat it.
HungarianIdeje, hogy a politikai vezetők elgondolkozzanak arról, hogy mi is zajlik.
It is time for political leaders to reflect on just what is happening.
HungarianSosem tanult pénzügyet, nem volt tisztában azzal, mi zajlik azon a fronton.
Unschooled in financial matters, he was as yet unaware of what was happening on that front.
HungarianDe az óceán sajnos nem áttetsző, és nem látjuk, hogy mi zajlik benne.
But unfortunately, the ocean is opaque, and we can't see what's going on.
Hungarian- Meglesz - mondta Clut, majd megint kiböffent belőle a méreg: - Mondd, Alan, mi zajlik itt?
I will, Clut said, and then burst out furiously, What's going on, Alan?
HungarianMost utoljára megpróbálom megérteni, mi is zajlik a fejedben.
I am going to make one final attempt to understand what goes on in your head.
HungarianHihetetlen mi zajlik a tengerben, a tenger vizében, az üledékekben, a tengerfenék szikláin.
There's a story in the sea, in the waters of the sea, in the sediments and the rocks of the sea floor.
HungarianA többiek tisztában vannak-e azzal, hogy mi zajlik, segítettek vagy csak lábatlankodtak?
Were the other children aware of what was happening, and were they helping, or were they just in the way?
HungarianSzeretnéd tudni, mi zajlik most a Tamul Birodalomban?
'Would you like to know what's going on in the Tamul Empire right now?'
HungarianFogalmunk sincs, mi zajlik az agyában, miközben végrehajtja, márpedig épp ezt szeretnénk megtudni!
We have no idea what is going on inside her brain when she does that, and that's what we'd like to know.
Hungarian- Mi a bánat zajlik itten? - nézett szét bambán.
What in the fuck is going on here? he said in a low, amazed voice.
HungarianÖnkívületbe esik, és fogalma sincs, mi zajlik körülötte.
She goes into a trance and she doesn't know what happens.
HungarianAzt hiszed a nőknek van bármi fogalmuk mi zajlik itt fent?
Do you think women have a clue what goes on up here?
HungarianHiszen nagyon jól tudja, mi zajlik az esküdtek szobájában.
You know exactly what's happening in the jury room.
HungarianHonnan is tudhatnák ők, szegény ügyvédek, mi zajlik az esküdtek agyában és lelkében, ha némák maradnak?
46 How else can they, the lawyers, explore thoughts and feelings unless they, the would-be jurors, speak up?
HungarianAkárcsak mindenki mást itt a Házban, természetesen engem is elborzaszt, hogy mi zajlik a Közel-Keleten.
Like everybody else in this Chamber, I am, of course, horrified by what has been happening in the Middle East.
HungarianMislaburski hajigálni látja, ugyan meg nem kérdi magától, mi zajlik odaát, igaz?
If Mrs. Mislaburski had seen you throw those rocks, she wouldn't have asked you what was going on over there, now would she?
HungarianHálózatokra van szükségünk, hogy megtudjuk, mi zajlik.
We need networks that can find out what's going on.

Mai multe cuvinte

Hungarian
  • mi zajlik

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.