HU nagyszerű
volume_up
{substantiv}

nagyszerű (dar şi: omlasztás, vágás, hasítás, elsőrendű)
volume_up
ripping {substantiv}
Megsemmisítően szomorú és nagyszerű muzsika volt, ellentmondást nem tűrő, fenséges parancs, hogy vessünk félre minden csiricsáré olcsóságot.
The music was sad, ripping, overpowering-a command to abandon all things cheap and tawdry, a full-blown engulfing majesty.

Exemple de folosire pentru "nagyszerű" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianÚgy issza a whiskyt, mint más a Perrier-t, de okos fickó és nagyszerű taktikus.
Drank whiskey like it was Perrier, but a good thinker and a superior tac­tician.
HungarianAbból, hogy mindig azzal dicsekszel, milyen nagyszerű voltál tíz évvel ezelőtt.
And I am so tired of all this-- The big talk about how big you were ten years ago.
HungarianValójában ez nagyszerű képet ad az amerikai demokratikus gépezet működéséről.
In fact, it definitely gives an excellent picture of the US democratic machine.
HungarianÚgy vélem, nagyszerű módja lehet a magánszektorral folytatott együttműködésnek.
I think that could be an excellent form of cooperation with private industry.
HungarianVolt egy nagyszerű trükkje ahol is egy rózsabokor kivirágzott a néző orra előtt.
He had this wonderful trick where a rosebush would bloom right in front of your eyes.
HungarianA Belboth-féle fában az a nagyszerű, hogy többféle metafizikával is összefér.
The good thing about the Belboth tree is that it allows metaphysical alternatives.
HungarianA templomosoknak, ugye, ezeknek a nagyszerű fickóknak mindezt tudniuk kellett volna.
I mean, the Templars were smart fighters, they should have known these things.
HungarianVisszamentem a szobámba, és azt mondtam magamnak: Nagyszerű, hogy ez történt.
I went back to my room and thought to myself, This has happened for the best.
HungarianPompás hír, nagyszerű hír, és olyan emberről szól, akit mindnyájan szeretünk.
It is excellent news - capital news - and about a certain person we all like!
HungarianVégül szeretnék köszönetet mondani Rehn biztos úr nagyszerű együttműködéséért.
It remains for me to thank Commissioner Rehn for his tremendous cooperation.
HungarianMary Pat ugyanis nemcsak egy nagyszerű kém volt, hanem annál sokkal, de sokkal több.
That was just how men were programmed, as she was programmed to be a mother.
HungarianLassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.
He was slow to get his breath back, so he wasn't much of a conversationalist at first.
HungarianAz, hogy ilyen rövid idő alatt eljutottunk eddig, az valóban nagyszerű teljesítmény!
That we carried this off here in such a short time was truly a crowning achievement!
HungarianNagyszerű, hogy ez a dokumentum létrejött, és hogy elénk terjesztették.
It is good that it has come into being and that it has now been submitted to us.
HungarianNagyszerű, de előbb engedélyeznie kell, hogy behozzam a hardvert az épületbe.
Excellent, but I will need you to authorize my bringing the hardware into the building.
HungarianEddig nagyszerű mondta Sparhawk, és elégedetten dörzsölte össze a kezét.
'All nice and neat,' Sparhawk said with satisfaction, brushing his hands together.
HungarianNoha, szerintem nagyszerű barátok vagyunk. és nem helytelen a Plátói kapcsolatunk.
00:51:54.45,00:51:57.81 And not in a misplaced affection, puppy dog way.
HungarianA japán hadseregnek nagyszerű berendezései vannak a katonai kommunikáció megfigyelésére.
The Japanese military has good stuff for monitoring military i omnium cations.
HungarianÖn igen kedvemre való ember, kiváló ötletei vannak, és nagyszerű ítélőképessége.
You're a man to niy liking, a man of many resources and nice judgment.
HungarianEbben a fiúban nagyszerű képességek rejlenek, és hagyni fogom, hogy kibontakoztassa őket.
This kid's got possibilities, and I'm going to let him run until he hits the wall.