Traducere maghiară-engleză pentru "részére"

HU

"részére" engleză traducere

EN

HU részére
volume_up
{conjuncţie}

részére (dar şi: felé, irányába, -ért)
volume_up
for {conj.}
Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére.
The company was manufacturing a new anti-personnel bomb for the Air Force.
Készíttessük el a fegyverkorlátozási egyezmény vázlatát a kormányaink részére.
Let us have the arms-reduction treaty prepared in draft form for our respective governments.

Exemple de folosire pentru "részére" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianMár félretettünk 14 millió eurót promóciós célra az idei év fennmaradó részére.
We have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
HungarianAz importőr neve, amelynek részére a számlát a vállalat közvetlenül kiállította.
4. Name of the importer to which the invoice is issued directly by the company.
Hungarian(ES) Elnök úr, a részenkénti szavazás a 4. bekezdés első részére vonatkozik.
(ES) Mr President, I refer to the first part of paragraph 4 in the split voting.
Hungarian20 millió életmentő ágyhálót gyártanak a világon mindenfele élő afrikaiak részére.
And they produce 20 million lifesaving bednets for Africans around the world.
HungarianEzt a Bizottság részére benyújtott költségvetési módosítás formájában kell megtenni.
This should be done through an amending budget to be submitted to the Commission.
HungarianAz erőszak részére nem annyira emlékszem, mint a haraggal kapcsolatos részre.
I don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it.
Hungarian2009-ben az ombudsman nem küldött egyetlen különjelentést sem a Parlament részére.
In 2009, there were no special reports sent to Parliament by the Ombudsman.
HungarianSzeretném felhívni a figyelmet a világ két másik részére: elsőként Közép-Ázsiára.
I wish to draw attention to two parts of the world: firstly, Central Asia.
HungarianEzért én tartózkodtam a intézkedéscsomag ezen részére vonatkozó szavazáson.
I have therefore chosen to abstain from the vote on this part of the package.
HungarianAz Európai Tanács állandó sürgősségi alapot fog létrehozni az euróövezet részére.
The European Council is going to establish a permanent emergency fund for the euro area.
HungarianJones részére.
Call over there and say you have an urgent message for Mr. William Jones.
Hungarian(SL) Az Aylward úr által feltett kérdés első részére adott válasz természetesen igen.
(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
HungarianOroszország úgy tekint erre a területre, mint az ő részére fenntartott érdekszférára.
Russia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
HungarianA lelkifröccs alatt üres rovatok, GYÁRTMÁNY, TÍPUS és RENDSZÁM részére.
Printed on the slip in the first two blanks were the words Cadillac and Seville.
HungarianAz egyik tagország olyan vízminőséget kap, amelyet az előző ország a részére biztosít.
The water quality each Member State receives depends on the country upstream.
HungarianEzért különleges jókívánságaimat fejezem ki a Szlovák Köztársaság részére.
I would therefore like to extend my special congratulations to the Slovak Republic.
HungarianAz Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
HungarianA Parklane a gazdag vagy drága biztosítással rendelkező emberek részére épült kórház volt.
PARKLANE was a detox center for the rich, or for those with expensive insurance.
HungarianTalán javasolhatom, hogy írásban juttassa el válaszait a szóban forgó képviselők részére.
Perhaps you would like to get your answers to the Members in question in writing.
HungarianNem csak a saját generációtok részere, de a következő generációk számára is.
Not just for yourselves, but for your generation and generations to come.