Traducere maghiară-engleză pentru "szét"

HU

"szét" engleză traducere

EN
EN

HU szét
volume_up
{adverb}

szét (dar şi: külön)
volume_up
apart {adv.}
Ahol konfliktusok tépnek szét népeket, saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk.
Where conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Szedje szét a gyermekével, vagy küldje el az iskolámba, és mi majd szétszedjük velük.
Take it apart with your kid, or send him to my school and we'll take it apart with them.
Ebben a jelenlegi háborúban, Afrikában, puskaporral robbantják szét az embereket.
That recent war in Africa; men were blown apart by gunpowder.

Exemple de folosire pentru "szét" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianOrra lucskos reccsenéssel tört össze, és pokoli fájdalmat árasztott szét arcában.
There was a dirty crunching sound as his nose broke in a burst of horrible pain.
HungarianSzövetségek alakultak és hulltak szét, ha a felek éppen úgy érezték előnyösnek.
Alliances formed and dissolved whenever the parties seemed to sense an advantage.
Hungarian- A fekete szálak, a fehér trutymó, miért olvadtak szét a levelek, mi ez a szag.
'The black threads, the white goo, why the leaves are melting, what that smell is.
HungarianRobbanások rázták meg a homokot a fiatal taszkenek rikoltozva szaladtak szét.
Explosions ripped the air-and the young Sand People were screaming and running.
HungarianA kislányát pedig lábánál fogva megfogták, és koponyáját a kőfalon verték szét.
And they took her little girl by the feet and bashed out her brains against a wall.
HungarianTehát elkezdtük a Tanút '92-ben és azóta 60 országban osztottunk szét kamerákat.
So, WITNESS was started in '92 and it's since given cameras out in over 60 countries.
HungarianA sziszegő gömb nekicsapódott a vértezetnek és szét hullott körülötte a padlón.
The hissing sphere crashed over the armor and spattered to the floor beyond.
HungarianAztán a fiú megpillantotta Morgaine-t, s felismerés terült szét mozgékony vonásain.
But he saw Morgaine next; she saw recognition move across his mobile features.
HungarianOsszátok szét az érméket! utasította Makova a mellette álló két ifjú növendéket.
'Distribute the counters then,' Makova instructed a pair of youthful pages.
HungarianÍgy hát Paul bízott benne, hogy befejezi, csak az az átkozott írógép ne essen szét.
Yeah, he supposed he would get through it, if the goddam typewriter held together.
HungarianA kulcsokat a mind fontoskodóbb Lou Dell osztotta szét, mintha cukorkát adagolna.
Keys were passed out like candy by Lou Dell, whose self-importance grew by the hour.
HungarianZavarom lassanként alábbhagyott, ahogy a füst oszlik szét a friss légáramtól.
And I lay awake and very calm, looking at him as he sat in the opposite chair.
HungarianBorítsuk együtt lángba ezt a borzasztó helyet, és szórjuk szét hamvait a szélben.
Let us sear this wretched place with fire and spread its ashes on the wind.
HungarianMinden gondosan szét volt válogatva, megvolt cédulázva s be volt csomagolva.
It was all carefully sorted and tagged or stenciled, stacked, crated, and orderly.
HungarianBennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
Native bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.
HungarianCsikkek szóródtak szét a halványzöld padlószőnyegen, és a Morton pipájából kivert hamu.
Butts and flakes of Morton's pipe tobacco scattered on the pale-green nylon rug.
HungarianEz jött délelőtt Fort Meade-en keresztül osztotta szét a másolatokat Ridley.
This came in late this morning via Fort Meade, Ridley said, handing out the copies.
Hungarian- Nem próbálhattak volna azzal előállni, hogy az egé szet mesterségesen megrendezték?
One might have attempted to show that these things were artificially arranged?
HungarianIzzó bensejében úgy pukkantak szét a darázstestek, mint a pattogatott kukorica.
From the hot interior had come the sound of wasp bodies popping like corn.
HungarianA szívem szakadna meg, de ha átlépi a vonalat,...lődd szét a kibaszott fejét!
It would break my heart, but if he steps out of line, shoot him in the fucking head.