Traducere maghiară-engleză pentru "szökött"


Te referi la szokott
HU

"szökött" engleză traducere

volume_up
szökött {substantiv}
EN

HU szökött
volume_up
{substantiv}

volume_up
runaway {substantiv}
Szökött rabszolgák kis táborára leltünk.
They were a small camp of runaway slaves.
Talán elmehettek volna kettesben nyaralni, álnéven autózgattak volna, mint a szökött szerelmesek.
Perhaps they could have holidayed together, driving round using a false name, like runaway lovers.
Freniere munkafelügyelőjénél égtek a lámpák, így próbálta a szökött rabszolgák és saját izgalmát csillapítani.
The overseer's lights were lit at Freniere; he was trying to quell the excitement of the runaway slaves and his own.

Exemple de folosire pentru "szökött" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianTudom, hogy nem csak hírszerzési ügyekben szokott tanácsot adni Grusavoj elnöknek.
' 'I know you advise President Grushavoy on more than just intelligence matters.
HungarianValami kórházból szökött őrült aki orvosnak adja ki magát Igen Elmondjam nekik?...
He's a lunatic, escaped from some doctor's house - pretending to be a doctor...
HungarianAhogy az lenni szokott, a cimmurai királyi udvar sem volt mentes az intrikáktól.
As inevitably happens, the king's court at Cimmura was filled with intrigues.
HungarianJak hangja ismét a magasba szökött, és hárította a varázslatot, bármi volt is az.
Again Jak's voice rose in answer, a counter to whatever the creature had intended.
HungarianErős bor volt, túl erős olyasvalakinek, aki nem szokott hozzá úgy, mint a romanók.
The wine was strong, too strong for one not used to drinking it as the Rovers did.
HungarianMiért szökött meg Teager, és miért lakott Phillips a Court Streeten álnév alatt?
Why did Teager run away and why did Phillips live on Court Street under a phony name?
HungarianAztán végre lehullott a szokott függöny, amely elválasztotta múlttól és jövőtől.
At last the usual curtain had fallen, cutting her off from past and future.
HungarianSzökött rabszolgák, banditák hatalmában vagyok; most már semmi sem érdekel.
I am in the power of Otherlings: escaped slaves and bandits; now I am apathetic.
HungarianMint később értesültünk róla - már ahogy lenni szokott -, akciónk sikeres volt.
Afterwards we learned that the action had been a success, as such things go.
HungarianA nyakáig húzta a takarót, és a bal oldalára fordult: mindig így szokott aludni.
He pulled the sheet up and rolled over on his left side, his usual sleeping position.
Hungarian- Most minden hír jó hír - mondta Rowan sápadt mosollyal, a szokott mély hangján.
All the news is good news now, Rowan said with a wan smile, her voice deep as always.
HungarianAz egyetem után hosszú évekig csak társaságban iszogatott, nem szokott rá, az biztos.
For years, after law school, he'd been a light social drinker, nothing serious.
HungarianDe azért sokkal nyugodtabb lenne, ha ez az orosz csirkefogó nem szökött volna meg.
But it'd have been so much better if that Russian cocksucker hadn't skipped.
HungarianÚgy beszélt, ahogy szokott, vagyis mintha az egész világ azt várná, hogy szóljon.
She spoke as she always did, as if everybody was prepared to listen to her.
HungarianBennet megjött, s látszólag mit sem vesztett szokott filozofikus nyugalmából.
When Mr. Bennet arrived, he had all the appearance of his usual philosophic composure.
HungarianÉppen az őrülteknek szokott igen komoly okuk lenni bűntettek elkövetésére.
A madman in particular has always a very strong reason for the crimes he commits.
HungarianA szemgolyó balra siklott, a nő a szokott bamba közönnyel bámult maga elé.
The eyes rolled to the left, and she stared forward, mute and listless as before.
HungarianAz anyjával meg néhány nővel szokott beszélni, semmi olyan, ami szót érdemelne.
He talks to his mother and a couple of gals, but nothing worth reporting.
Hungarian- Vigyetek oda, ahol Taray vadászni szokott és én elpusztítom. - ígérte Elminster.
Take me to where Taraj hunts, and I will destroy him, El-minster promised.
HungarianMindazonáltal, mint ahogyan az már történni szokott, valamit öntudatlanul megjegyzett.
Nevertheless, as is the way of life, something registered in his subconscious.