Traducere maghiară-engleză pentru "tőke"


Te referi la to toke
HU

"tőke" engleză traducere

volume_up
tőke {substantiv}

HU tőke
volume_up
{substantiv}

1. general

tőke (dar şi: alap, forrás)
volume_up
fund {substantiv}
Ezen a területen meg kell erősíteni a mikrohitel programot és a kockázati tőke alapot.
In this area, it is necessary to strengthen the micro-credit programme and the risk capital fund.
De remélhetőleg ez a tőke juttatás hozzájárul a kényelméhez.
But hopefully this funds allocation will give you some measure of comfort.
Mondhatni, korlátlan tőke áll rendelkezésükre a perek megvívásához.
In fact, they have unlimited funds to fight these cases with.
volume_up
principal {substantiv}
Nemcsak a hozam került veszélybe, hanem maga a tőke is.
It wasn't merely the interest income that was at risk, but the principal as well.
Ötvenezer dollár már megvan, ez majd szépen kamatozik valahol, és ehhez jön még az a tőke, amit a lehető legtöbb becserkészhető áldozatból kicsikarnak.
Fifty thousand dollars in hand, a healthy rate of return somewhere, add to the principal by squeezing from as many victims as they could catch, and one day there'd be a fortune.
volume_up
stock {substantiv}
Tehát: valamennyi tőke az értéktőzsdéken New Yorkban, Londonban, Tokióban, Frankfurtban stb.
So: all the assets are in all the stock exchanges in New York, London, Tokyo, Frankfurt, etc.

2. Economie

tőke (dar şi: alaptőke, törzsvagyon)
volume_up
capital {substantiv}
Az emberi tőke az oktatásból származik, a társadalmi tőke pedig az emberek közötti bizalomból.
Human capital comes from education, and social capital comes from trust between people.
A humán tőke az önkéntesség legnagyobb hozzájárulása a társadalmi kohézióhoz.
Human capital is volunteering's greatest contribution to social cohesion.
Ideje világos döntéseket hozni a tőke ellenőrzésével és megadóztatásával kapcsolatban.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.

3. Finanţe

Tehát: valamennyi tőke az értéktőzsdéken New Yorkban, Londonban, Tokióban, Frankfurtban stb.
So: all the assets are in all the stock exchanges in New York, London, Tokyo, Frankfurt, etc.
c) a biztonsági tőke fedezetét képező eszközöket bármelyik tagállamban lokalizálhatják, ahol a tevékenységeket folytatják.
(c) the assets representing the guarantee fund shall be localized in any one of the Member States in which it carries on its activities.
Ez az alap kezeli a most már hatályát vesztett Európai Szén- és Acélközösség tőkéjét, és a tőke által generált kamatot szén- és acélipari kutatásokba fekteti be.
This Fund manages the assets of the now expired European Coal and Steel Community and invests the interest generated by the capital in coal and steel research.

Exemple de folosire pentru "tőke" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianA pajta egyik végében farakás állt; mellette favágó tőke s belevágva a balta.
At one end was a woodpile and a chopping block with an axe buried in it.
HungarianSajnos faji problémáink is vannak, és egyáltalán nincs saját tőke vetőmagra és traktorokra.
We do unfortunately have race conflicts and there is no equity at all for seed and tractors.
HungarianAz Európai Unió a világ legnagyobb tőke, áru- és szolgáltatásexportőre.
The European Union is both the biggest investor and exporter of goods and services in the world.
HungarianDe remélhetőleg ez a tőke juttatás hozzájárul a kényelméhez.
But hopefully this funds allocation will give you some measure of comfort.
HungarianMondhatni, korlátlan tőke áll rendelkezésükre a perek megvívásához.
In fact, they have unlimited funds to fight these cases with.
Hungarianjanuár 1-jén létrejött a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásán alapuló egységes piac.
Today, a stronger single market remains more than ever our greatest asset.
HungarianFeszül a töke; te is tudod, hogy ettől csavarodott be.
It's that stuff in his balls that's making him crazy, and you know it.
HungarianElkerülhetetlenül szükség lesz arra, hogy s e m m i f é l e tőke vagy érdekeltség ne jusson ki az országból.
The twenty-point plan is known as the Manifesto for the British Revolutionor MBR for short.
HungarianEz ugyan nem volt teljesen legális, de az ő kezükben volt a tőke.
It wasn't strictly legal, but they had possesion.
HungarianMert épp most próbálunk a világ vezető, tudásalapú gazdaságává válni, a szellemi tőke pedig elvándorol!
Because we are trying to become the world's leading knowledge-based economy and brains are draining away!
HungarianVagy ahogyan Ding mondaná, egyszerűen tele volt a töke?
Or, as Ding might have observed, was he just fucked up?
HungarianJaj, de szép a fütyije, de jó nagy töke van!
I insisted on seeing all of him, his little cock, his big balls.
HungarianA vén kókler töké letesen játszotta a szerepét... de ha egy jelenetben két színészre van szükség, egy nem játszhatja el.
That old mountebank played his part perfectly - but in any scene that needs two actors, one alone can't carry it.
HungarianAz újjáéledést a saját tőke szempontjából kell mérlegelni, ezért ez az adó a legjobb intézkedés, amely rendelkezésünkre áll.
Resurgence should be considered in terms of equity and therefore, this tax is the best measure we have at hand.
HungarianEz az erkölcsi tőke tette olyan hatalmas tekintéllyé, hogy veszélyt jelenthetett egy szuperhatalomra nézve.
And, by holding his ground, he'd maintained enough moral and political strength to threaten the other of the world's superpowers.
HungarianEgy nap, és büszke lehet megint, hogy orosz lehet, tábornok... egy nagy nukleáris töltettel, ahol a maga töke is szokott lenni.
One day, you can be proud again to be a Russian general... with a big nuclear missile where your prick used to be.
HungarianLegalább van töke, hogy elismerje.
HungarianBiztosítanunk kell ezen rendszer megfelelő működését és hatékonyságát, valamint a tőke átlátható és jól célzott kifizetését.
We have to ensure the proper working and effectiveness of the scheme, as well as transparent and targeted disbursement of funds.
HungarianTurner... de ahogy a szüleimre emlékszem... ők sem tudták megérteni... a pénzügyi tőke fogalmát.
I don't know about you, Mr. Turner... but my memories of my parents... have nothing to do with the times table... or with state capitals.
HungarianLétrejön az egységes piac, és megvalósul a négy alapszabadság, az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása.
The single market and its four freedoms are established: the free movement of goods, services, people and money is now reality.