Traducere olandeză-engleză pentru "met stem"

NL

"met stem" engleză traducere

EN

NL met stem
volume_up
{adverb}

met stem (dar şi: vocaal, gezongen, gesproken, welbespraakt)
volume_up
vocal {adj.}
Deze kleine puntjes stellen een soort geluid voor dat niet vocaal is, geen lyrische manier van uitdrukken met stem.
And these little dots, these represent a sort of sound that's not a vocal, not a lyrical way of expressing the voice.

Traduceri similare în dicționarul olandez-englez

met adverb
met prepoziţie
met conjuncţie
English
stem substantiv
stem- adjectiv
English
stemmen verb

Exemple de folosire pentru "met stem" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

DutchDe Commissie heeft de Turks-Cyprioten van harte gelukgewenst met hun 'ja'-stem.
The Commission warmly congratulated the Turkish Cypriots for their 'yes ' vote.
DutchHet zou goed zijn als de Unie op dit belangrijke gebied met één stem zou spreken.
It would be desirable if the Union had a common voice in this important area.
DutchAls Europese Unie dienen we met één stem te spreken in onze betrekkingen met China.
We must speak as the European Union with one voice in our relations to China.
DutchEuropa moet uiteindelijk met één stem kunnen spreken, dat moet vooral de inzet zijn.
The main goal must be to enable Europe to speak with a single voice at last.
DutchDe boodschap van Berlijn is dat wij, Europeanen, met een enkele stem spreken.
The signal of the Berlin summit is this: we Europeans speak with one voice.
DutchMet onze stem kunnen wij iets veranderen, controle uitoefenen, belonen en straffen.
It can effect change and perform a monitoring function, and it can reward and punish.
DutchIk stem in met dit voorstel omdat alles wat erin staat rechtvaardig en sympathiek is.
I support this proposal because everything it contains is fair and well-intentioned.
DutchHoewel ik zelf afwezig was, stond ik uiteraard met mijn stem achter deze uitslag.
Although I was not present, my vote, of course, supported the Committee.
DutchVandaag, de tweede mei 1998, stem ik met enthousiasme en ontroering voor de euro!
Today, 2 May 1998, I am voting for the euro with enthusiasm and emotion!
DutchEuropa moet daarom voet bij stuk houden en met één stem blijven spreken.
Europe should therefore remain unyielding and continue to speak with one voice.
DutchIk hoop dat de instellingen in de toekomst met één stem zullen proberen te spreken.
In future I hope that the institutions will try and speak with one voice.
DutchAls je iemand die met luide stem tegen je praat niet kan horen, dan is het te luid.
If you can't hear somebody talking to you in a loud voice, it's too loud.
DutchWij vragen nu leiderschap van Europa, opdat Europa met één stem spreekt.
We are now asking for leadership from Europe, so that Europe speaks with one voice.
DutchJe zou daarop kunnen zeggen: elke stem telt, met of zonder enthousiasme.
One could, of course, say that votes are votes, whether enthusiastic or not.
DutchEuropa moet hierover, in tegenstelling tot in Singapore, met één stem spreken.
Europe must speak with a single voice here - something which it failed to do in Singapore.
DutchMaar evenzeer rijst opnieuw de vraag of Europa in staat is met één stem te spreken.
However, the question also arises again of whether Europe is able to speak with one voice.
DutchIntussen hoop ik dat we anderen later deze week met een krachtige stem zullen inspireren.
Meanwhile, I hope that we will all inspire others with a strong vote later this week.
DutchOp binnenlands gebied is dat spreken met één stem nog niet aan de orde.
As regards internal policy, we still cannot manage to speak with one voice.
Dutch(Toeter) En dan zou je je best doen om dat te recreëren met je eigen stem.
(Honk) And then you'd do your best to recreate that with your own voice.
DutchIk stem in met de krijtlijnen en doelstellingen die u heeft aangegeven.
I welcome the basic outline and the plans President Santer has put forward.