Traducere olandeză-engleză pentru "rijden"

NL

"rijden" engleză traducere

NL rijden
volume_up
[reed|gereden] {verb}

En iets waar je 1 uur mee kan rijden en dat je 8 uur moet opladen is niet praktisch.
And convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
We hebben een volledig autonoom voertuig dat kan rijden in stedelijke omgevingen.
We have a fully autonomous vehicle that can drive into urban environments.
Vandaag de dag zal geen kind je laten rijden als je geen autogordel draagt.
Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.
rijden (dar şi: zullen, lopen, verdwijnen, karren)
Wij kunnen niet zomaar in de auto stappen om naar het Europese vasteland te rijden.
We cannot go to ‘ mainland Europe ’ by car, what can we do then, swim?!
Laat het in de andere richting rijden.
Make it go in the other direction.
Het gaat echt belangrijk zijn dat hij later in staat is om mij rond te rijden.
So it's going to be really important that he be able to drive me around some day.
rijden (dar şi: karren, gaan, varen)
MS: Het zou een oneerlijk voordeel bieden als hij in een golfkar mag rijden.
MS: It would be an unfair advantage if he gets to ride in a golf cart.
Still know how to ride that thing?
"Horsing" wil zeggen op een paard rijden.
Now, "horsing" is going for a horse ride.
Nu vliegen wij rechtstreeks naar Frankfurt of Zürich en rijden daarna drie uur met de auto.
Now we fly to Frankfurt or Zurich direct and then travel by car for three hours.
Mensen rijden in hun eigen auto, maar ook beroepsmatig.
People travel in private cars, but also in commercial vehicles.
Dan zal er voor degenen die daarom vragen ruimte vrijgemaakt worden op het spoor om te mogen rijden.
This will clear the way for those wishing to travel by rail to be able to do so.
rijden (dar şi: fietsen, wielrijden)
Het Europese voorstel heeft duidelijk steun voor dat programma geboden, maar Iran heeft geen civiele, operationele reden om splijtstofcyclusvoorzieningen te ontwikkelen.
The European proposal specifically offered support for that programme, but there is no civilian operational need for Iran to develop fuel cycle capabilities.
De reden is dat er niet genoeg donoren zijn.
Well the reason is because there's not enough donor cycles.
Om dezelfde reden moeten ook de boeterentes worden bepaald op grond van het gemiddelde over de hele conjuncturele cyclus en niet op grond van een momentopname.
For this reason, punitive interest rates should also be defined on the basis of the average deficit over the whole trade cycle and not the deficit at one particular moment.
Ik kroop achter het stuur van de nieuwe auto en reed lekker een rondje. ~~~ Het was geweldig.
I'd jump behind the wheel and take the new model around the driveway, and it was a blast.
Een van de voorwielen, dus wat we nu doen is achteruit rijden.
You know, one of them, one of the wheels is stuck, is not working, one of the front wheels, so what we are doing, we are driving it backwards.

Exemple de folosire pentru "rijden" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

DutchDe kleine had de neiging om te proberen uit de baan te rijden en dat is een probleem.
The little one had a tendency to try to run off the track and that's a problem.
DutchWe rijden gewoon zoveel meer, dat de technologie het niet bij kan houden.
We're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.
DutchWelnu, het is best wel een uitdaging om een helling als deze af te rijden.
Now, it's kind of a little bit of a challenge driving down a slope like this.
DutchLuister, ik wilde hem niet zeggen: "Nou, ik wilde met raceauto's en motors rijden."
Now listen, I wasn't going to say to him, "Well, I wanted to race cars and motorbikes."
DutchJa, we moeten snel rijden als we vóór morgennacht in Wolf Creek willen zijn.
Yeah we've got to get an early start if we want to get to Wolf Creek by tomorrow night.
DutchHet is de aanschaf van de auto die bepaalt hoeveel mensen auto kunnen rijden.
It is the purchase of cars that determines how many cars will be driven.
DutchInmiddels heeft de auto een groot deel opgeëist voor rijden en parkeren.
Since then, the car has claimed a large proportion of these for driving and parking.
DutchEn als je echt een lange dag hebt, kan je wisselen, en verder rond het eiland rijden.
And if you really have a long day you can switch, and keep on driving around the island.
DutchHoe meer de vrachtrijders rijden, hoe meer gevaar zij op onze wegen veroorzaken.
The more miles the trucks cover, the more dangerous the roads are.
DutchDit land is bestemd om recreatief met terreinwagens doorheen te rijden.
In fact, this land is designated for recreational all-terrain vehicle use.
DutchVan deze borden is aangetoond dat ze zeer effectief zijn om mensen trager te laten rijden.
These things are shown to be pretty effective in terms of getting people to slow down.
DutchWij moeten, met andere woorden, de wegen bouwen waarop de nieuwe auto's zullen rijden.
These were huge investments, and they were in modern infrastructures.
DutchDe 50 kg zijn erg belangrijk voor het andere kant van het verhaal -- rijden.
And at 110 lbs., that's very important for solving the other side of the equation -- driving.
DutchVakantiegangers die van Bolton naar Barcelona rijden moeten zich door het recht beschermd weten.
Holidaymakers driving from Bolton to Barcelona must be protected on a legal basis.
DutchVelen geloven dat rijden een activiteit is die gereserveerd is voor degenen die kunnen zien.
Many believe driving is an activity solely reserved for those who can see.
DutchIn Cambridge kun je niet optrekken aan het stoplicht zonder een masterstudent omver te rijden.
You can't roll a stop sign in Cambridge without hitting a graduate student.
DutchDronken rijden is een van de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen.
Drunken driving is one of the most common causes of accidents.
DutchIn normale omstandigheden ligt Jericho op 20 minuten rijden van Ramallah.
It usually took me twenty minutes to get from Jericho to Ramallah.
DutchWaarom is het voor treinen zo moeilijk om door de tunnel te rijden?
Why are there constantly problems with train traffic through the tunnel?
DutchPer vrachtauto door bepaalde gebieden in Europa rijden zal steeds meer tegenwerking ondervinden.
Driving a lorry through certain parts of Europe will meet with increasing opposition.