Traducere poloneză-engleză pentru "boczny"

PL

"boczny" engleză traducere

volume_up
boczny {adj. m.}

PL boczny
volume_up
{adjectiv masculin}

boczny
volume_up
collateral {adj.} (species, branch of family)
boczny
Jedna to stateczność boczna całego budynku: to element konstrukcyjny.
One, it is the lateral stability for the entire building; it is a structural element.
RILUTEK jest stosowany u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym.
RILUTEK is used in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Studenci potrzebują pomocy przy identyfikacji przyczyny złamania bocznej nadkłykieci
The students need help identifying the cause of a fracture on a lateral epicondyle.
boczny
volume_up
side {adj.}
Odpowiedzią jest umożliwienie samochodom, by z bocznej drogi bezpiecznie dołączyły się do ruchu.
The answer is to enable cars to come in from that side road safely.
Side street in Italy.
Napis: "Pieniądze" a w bocznej ulicy: "nie czynią mnie szczęśliwym."
It just says "Money," and if you look down the side street, it says, "does not make me happy."
volume_up
subsidiary {adj.} [engl.-amer.]

Sinonime (în poloneză) pentru "boczny":

boczny

Exemple de folosire pentru "boczny" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishLiczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
PolishPodczas opracowywania strategii UE 2020 Parlament Europejski odsunięto na boczny tor.
The EU Parliament was sidelined during the design of EU 2020 strategy.
PolishNie chodzi nawet o to, że na boczny tor spychane są parlamenty krajowe.
It is not even about the national parliaments being sidelined.
PolishNiedobrze się stało, że rezolucja ONZ została zepchnięta na boczny tor.
It is unfortunate that the UN's resolution has been sidelined.
PolishJednakże pasażerowie nie powinni być w tym procesie odstawieni na boczny tor.
Passengers must not be left behind in this, however.
PolishNie chodzi o to, że Parlament Europejski jest spychany na boczny tor.
It is not about the European Parliament being sidelined.
PolishSkoncentrujmy się na tym i nie pozwólmy sprowadzić się na boczny tor, w tym także w toku przedmiotowej debaty.
Let us concentrate on that and not allow ourselves to be sidetracked further, including in this debate.
PolishPasek Google Sidewiki to pasek boczny przeglądarki umożliwiający tworzenie i czytanie przydatnych informacji na każdej stronie internetowej.
Google Sidewiki is a browser sidebar that lets you contribute and read helpful information alongside any webpage.
PolishPo dekadzie spychania rządów na boczny tor, rządy zaczynają działać i stają się głównymi uczestnikami odbudowy socjalnej Europy.
After a decade of being sidelined, the governments are stepping in and becoming the main players in the rebuilding of social Europe.
PolishPreferowane miejsca wstrzyknięcia to przednio - boczna powierzchnia uda (mięsień obszerny boczny) u niemowląt oraz mięsień naramienny u młodszych dzieci.
The preferred sites are anterolateral aspect of the thigh (vastus lateralis muscle) in infants or the deltoid muscle of the upper arm in young children.