Traducere poloneză-engleză pentru "do zaistnienia"

PL

"do zaistnienia" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do zaistnienia".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do
zaistnieć verb

Exemple de folosire pentru "do zaistnienia" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNie ma żadnych wątpliwości co do tego, że stwierdzenie zaistnienia globalnego ocieplenia i jego przyczyn jest bardzo skomplikowaną sprawą.
There is no doubt that establishing the presence of global warming and its causation is a very complicated business.
PolishDostępne dane nie potwierdzają słów pana posła odnośnie do zaistnienia szczególnie poważnej sytuacji w tej dziedzinie.
The figures we have available do not bear out what the honourable Member has said, namely that we are facing a particularly serious situation.
PolishTeraz reforma dotyka sedna problemu, wytyczając drogę do zaistnienia rzeczywistego jednolitego rynku operatorów usług telekomunikacyjnych i dla konsumentów.
Now the reform goes to the heart of the problem; it paves the way for a true single market for telecoms operators and consumers alike.
PolishPo pierwsze, nie do zaakceptowania jest fakt zaistnienia takiej sytuacji, a także nierozwiązanie problemu przez państwowe i lokalne władze Włoch.
First, it is unacceptable that such a situation has arisen, and also that the Italian national and local authorities have failed to resolve the situation.
PolishDemokracje wiele zawdzięczają wschodzącym ruchom obywatelskim, które, jak Karta 77 w swoim czasie w moim kraju, mogą walnie przyczynić się do zaistnienia zmian.
Democracies owe a lot to the emerging movements of citizens who, like Charter 77 in its time in my country, can be instrumental in bringing about change.
PolishI tam, gdzie nastąpi izolacja, kiedy jako gatunek zaczniemy kolonizować odległe planety, zajdą zmiany środowiskowe niezbędne do zaistnienia ewolucji w sposób naturalny.
And as far as isolation goes, when we as a species do colonize distant planets, there will be the isolation and the environmental changes that could produce evolution in the natural way.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do zaistnienia

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul italian-român.