Traducere poloneză-engleză pentru "do zamykania"

PL

"do zamykania" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do zamykania".

Exemple de folosire pentru "do zamykania" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishOd trzech lat mamy liczne dowody, że w obliczu trudności narody mają skłonność do zamykania się w sobie.
For three years now, there is considerable evidence that, when faced with difficulties, nations are tempted to turn in on themselves.
PolishSzkołom mniejszości zmniejszono dofinansowanie i szykuje się do ich zamykania w trakcie tzw. reformy.
Schools for national minorities have had their subsidies reduced, and preparations are being made for their closure as part of what is being called a 'reform'.
PolishJeżeli deregulacja krajowych usług pocztowych doprowadzi do zamykania urzędów pocztowych, całe regiony pozostaną bez zasobów.
If the deregulation of national post services leads to a wave of post office closures, entire regions will be left without any resources.
PolishW 2004 roku rządy Litwy, Słowacji i Bułgarii podjęły w traktatach akcesyjnych zobowiązania do stopniowego zamykania części swoich reaktorów jądrowych.
In 2004, the Lithuanian, Slovak and Bulgarian Governments made commitments in their accession treaties to gradually shut down some of their nuclear reactors.
PolishPopieram wezwanie Komisji do przedstawiania co pięć lat wyników badań na temat wartości dodanej każdej istniejącej agencji i do zamykania agencji, które nie są użyteczne.
I support the request for the Commission to present a study every five years on the added value of each agency and to close agencies that are not useful.
PolishIrlandzcy i europejscy hodowcy bydła mlecznego nie mogą być zmuszani do zamykania działalności, wzywam zatem Komisję i Radę, aby podjęły natychmiastowe i skuteczne działania.
Irish and European dairy farmers must not be forced out of business and I urge the Commission and the Council to take immediate and effective action.
PolishPopieram wezwanie Komisji do przedstawiania co pięć lat wyników badań na temat wartości dodanej każdej istniejącej agencji i do bezzwłocznego zamykania agencji, które nie są użyteczne.
I support the call for the Commission to present a study every five years on the added value of each agency and not to hesitate to close agencies that are not useful.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do zamykania

Mai multe în dicționarul român-englez.