Traducere poloneză-engleză pentru "do zaopiniowania"

PL

"do zaopiniowania" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do zaopiniowania".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do

Exemple de folosire pentru "do zaopiniowania" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishWnioski złożone za pośrednictwem Państwa Członkowskiego są przekazywane do zaopiniowania przez Komisję.
Applications made through a Member State shall be submitted to the Commission for an opinion.
PolishUważam, że Europa ma prawo do publicznej debaty, że wszystkie państwa powinny mieć prawo do zaopiniowania pańskich propozycji.
I think that Europe is entitled to a public debate, that all the states should be entitled to give an opinion on your proposals.
PolishBezpieczeństwa Żywności (EFSA) do zaopiniowania.
We consolidated this 44 000 into a group of 4 000, which we submitted to the European Food Safety Authority (EFSA) for an opinion.
Polish    Wnioski złożone za pośrednictwem Komisji są przekazywane do zaopiniowania przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium inwestycja ma być realizowana.
Applications made through the Commission shall be submitted for an opinion to the Member State in whose territory the investment will be carried out.
PolishKolejnymi pozytywnymi działaniami są organizacja debat publicznych i konsultacji z zainteresowanymi stronami wraz z przedstawianiem sprawozdań do zaopiniowania parlamentom narodowym.
The organisation of public debates and consultations with stakeholders, together with the submission of reports to national parliaments for opinions are further positive measures in this sense.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do zaopiniowania

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.