Traducere poloneză-engleză pentru "do zarzucenia"

PL

"do zarzucenia" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do zarzucenia".

Exemple de folosire pentru "do zarzucenia" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishJeżeli chodzi o politykę migracyjną, Europa nie ma sobie nic do zarzucenia względem innych.
Europe has no need to redeem itself with respect to others insofar as its migratory policies are concerned.
PolishLudzie i bez tego mają wystarczająco dużo do zarzucenia UE!
People have enough to blame the EU for without that!
PolishJeżeli tylko to ma pan mi do zarzucenia, mogę zmienić się na lepsze, ponieważ kiedy byłem tu ostatni raz, przemawiałem z tego podium i wówczas nie byłem głową państwa.
If you only have that to reproach me for, I can make amends, because the last time I was here, I spoke from this podium and I was not Head of State.
PolishCzynione przez Turcję kroki wstecz powinny przekonać nawet jej najzagorzalszych sympatyków do zarzucenia pomysłu włączenia tego kraju do europejskiego projektu.
The backward steps made by Turkey ought to convince even its most enthusiastic supporters to give up on the idea that this country should join the European project.
PolishWysłuchawszy jednak podczas przesłuchań pana Andora - choć osobiście nie mam mu nic do zarzucenia - jestem bardzo zaniepokojony kierunkiem, w którym jak sądzę będzie nas prowadził.
However, after listening to Mr Andor at the hearings - I have nothing against Mr Andor personally - I am very concerned about the direction in which I believe he will take us.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do zarzucenia

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.