Traducere poloneză-engleză pentru "do zawartości"

PL

"do zawartości" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do zawartości".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do
zawartość substantiv

Exemple de folosire pentru "do zawartości" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishZawartość jest określana w odniesieniu do najmniejszej mierzalnej zawartości.
The content is defined in terms of the smallest measurable content.
PolishTrzecia grupa zagadnień odnosi się do zawartości substancji chemicznych i metali ciężkich w zabawkach.
The third complex of issues relates to chemical substances and heavy metals in toys.
PolishKonstrukcja wkładów Humalog Mix25 uniemożliwia dodanie do zawartości wkładu innej insuliny.
Humalog Mix25 cartridges are not designed to allow any other insulin to be mixed in the cartridge.
PolishKonstrukcja wkładów Humalog Mix50 uniemożliwia dodanie do zawartości wkładu innej insuliny.
Humalog Mix50 cartridges are not designed to allow any other insulin to be mixed in the cartridge.
PolishKonstrukcja wkładów Humalog BASAL uniemożliwia dodanie do zawartości wkładu innej insuliny.
Humalog BASAL cartridges are not designed to allow any other insulin to be mixed in the cartridge.
PolishKonstrukcja wkładów Liprolog Mix25 uniemożliwia dodanie do zawartości wkładu innej insuliny.
Liprolog Mix25 cartridges are not designed to allow any other insulin to be mixed in the cartridge.
PolishKonstrukcja wkładów Liprolog Mix50 uniemożliwia dodanie do zawartości wkładu innej insuliny.
Liprolog Mix50 cartridges are not designed to allow any other insulin to be mixed in the cartridge.
PolishKonstrukcja wkładów Liprolog Basal uniemożliwia dodanie do zawartości wkładu innej insuliny.
Liprolog Basal cartridges are not designed to allow any other insulin to be mixed in the cartridge.
Polish* Do rozpuszczenia zawartości każdej fiolki należy użyć 10, 5 ml płynu.
* 10.5 ml should be used for reconstitution of all vials.
PolishAmpułko- strzykawka zawiera wodę do wstrzykiwań, przeznaczoną do rozpuszczenia zawartości fiolki.
The pre-filled syringe contains water for injections to be used to reconstitute the contents of the vial.
PolishWielu z nich podejmuje obecnie intensywne starania zmierzające do ograniczenia zawartości soli, tłuszczu i cukru.
Many of them are now making great efforts to cut salt, fat and sugar.
PolishKażdorazowo przed pobraniem zawartości fiolki do strzykawki należy wstrząsnąć fiolką, aby odtworzyć zawiesinę mikropęcherzyków.
Just before drawing into the syringe, the vial should be agitated to re-suspend the microbubbles.
PolishWszelkie prawa do własności intelektualnej oraz inne prawa własności należą do twórców Zawartości galerii.
As between you and the creators of Gallery Content, any intellectual property or proprietary rights remain with the creators.
PolishFirma Google nie rości sobie żadnych praw do własności w stosunku do jakiejkolwiek Zawartości przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google.
Google claims no ownership over any Gallery Submission you submit through Google Docs.
PolishPo odtworzeniu należy DELIKATNIE wykonywać ruchy obrotowe fiolką, aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości.
Following reconstitution, the vial should be swirled with a GENTLE rotary motion until the contents are completely dissolved.
PolishSądzę też, że ogromne znaczenie ma zaproponowanie dostępu do cyfrowej zawartości Europeany obywatelom niepełnosprawnym.
I also think that it is of paramount importance to offer people with disabilities access to Europeana's digital content.
PolishFirma Google i jej dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji wyraźnych ani nie określają żadnych warunków w odniesieniu do Zawartości galerii.
Google and its suppliers provide no express warranties, guarantees and conditions with regard to the Gallery Content.
PolishUżytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do Zawartości przesłanej do galerii, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej.
You retain copyright and any other rights, including all intellectual property rights, you already hold in the Gallery Submission.
Polishrozpuszczalnika; do rozpuszczenia zawartości fiolki zawierającej 7, 5 mg rasburykazy należy użyć ampułkę z 5 ml rozpuszczalnika).
mg rasburicase vial to be reconstituted with the 1 ml solvent ampoule; 7.5 mg rasburicase vial to be reconstituted with the 5 ml solvent ampoule).
PolishCóż, jak powiedziałam w moim pierwszym wystąpieniu, istnieje porozumienie co do zawartości politycznej, ale obecnie wstrzymuje nas kwestia natury prawnej.
Well, as I have also said in my introduction, there is agreement on the political content, and we are now trapped in a legal issue.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do zawartości

Și mai multe traduceri în dicționarul englez-român pe bab.la.