Traducere poloneză-engleză pentru "drugorzędny"

PL

"drugorzędny" engleză traducere

PL drugorzędny
volume_up
{adjectiv masculin}

1. general

drugorzędny (dar şi: podrzędny, wtórny, poboczny)
Zapotrzebowanie rynku powinno być brane pod uwagę jako czynnik drugorzędny.
The needs of the market should be taken into account as a secondary factor.
Co więcej, sam aspekt finansowy sprawy jest drugorzędny, bowiem społeczeństwo odwraca się od polityki.
Moreover, the mere financial aspect of this is secondary, because society is turning away from politics.
Kwestia, czy służą one do celów zawodowych czy prywatnych, ma znaczenie drugorzędne.
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
drugorzędny (dar şi: drobny, niewielki, mały, minorowy)
volume_up
minor {adj.}
Uważa się, że wydalanie rasburykazy przez nerki jest drugorzędną drogą usuwania rasburykazy.
Renal elimination of rasburicase is considered to be a minor pathway for rasburicase clearance.
Zaburzenia czynności nerek Klirens nerkowy produktu leczniczego w postaci niezmienionej to drugorzędna droga eliminacji.
Renal impairment Renal clearance of unchanged medicinal product is a minor pathway of elimination.
Metabolizm Sitagliptyna jest w przeważającej mierze eliminowana z moczem w postaci niezmienionej, a metabolizm leku ma drugorzędne znaczenie.
Metabolism Sitagliptin is primarily eliminated unchanged in urine, and metabolism is a minor pathway.
drugorzędny
Nie możemy mieć pierwszorzędnej polityki sąsiedztwa i innej, drugorzędnej polityki sąsiedztwa.
There cannot be a first-tier neighbourhood policy and another, second-tier, neighbourhood policy.
drugorzędny (dar şi: uboczny, boczny, dodatkowy, pomocniczy)
volume_up
subsidiary {adj.} [engl.-amer.]
drugorzędny (dar şi: służalczy, czołobitny)
Pytanie brzmi, czy będzie ona przestrzegana przez kontrolujące grupy ekonomiczne w tym sektorze, dla których polityki wspólnotowe są coraz bardziej drugorzędne.
The question is whether it will be adhered to by the sector's controlling economic groups, which Community policies are increasingly subservient to.

2. Judiciar

drugorzędny (dar şi: podrzędny)
volume_up
collateral {adj.} (subordinate)

Exemple de folosire pentru "drugorzędny" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW sposób oczywisty sugeruje to, że pierwszy język jest ważniejszy, a drugi podrzędny i drugorzędny.
This obviously conveys the message that the first language is more important, while the second is subordinate and second-class.