Traducere poloneză-engleză pentru "merytorycznie"

PL

"merytorycznie" engleză traducere

PL merytorycznie
volume_up
{adverb}

merytorycznie (dar şi: pod względem treści)
volume_up
in terms of content {adv.} [colocv.]

Sinonime (în poloneză) pentru "merytoryczny":

merytoryczny

Exemple de folosire pentru "merytorycznie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW wielu przypadkach krytyka Europy jest uzasadniona merytorycznie, ale niezgodna z Traktatem.
Many criticisms in relation to Europe are justified in terms of substance, but are not in line with the Treaty.
PolishWymienię, czego domagamy się merytorycznie.
In essence, we are demanding the following.
Polish. - (LT) Przedmiotowa dyrektywa merytorycznie nie zmienia bieżącego systemu regulacji, ale ulepsza go i zaostrza.
in writing. - (LT) In essence this Directive does not change the current regulation system, but improves it and makes it stricter.
PolishNawet jeżeli omawia się nim merytorycznie ważne kwestie, to takie wypowiedzi nie będą miały zbyt wielkiego wpływu na publiczność.
Even though content-wise they might make very important points, they will not reach the audience with the same level of impact.
PolishPomimo wszystkich swoich niuansów i zaawansowanych merytorycznie ocen sprawozdanie pani Kauppi jest niczym więcej, jak tylko typowym przykładem manipulacji.
In spite of all its nuances and nuanced assessments, the Kauppi report is still just a typical piece of spin.
PolishStąd też postulat zwiększenia środków np. dla asystentów europosłów jest bezwzględnie merytorycznie i politycznie uzasadniony.
This, too, is why the request for an increase in funding, for example, for Members' assistants, is unquestionably justified both financially and politically.
PolishMerytorycznie przedstawione nam wnioski miały na celu potępienie sposobu świadczenia usług medialnych w Niemczech, Portugalii, na Węgrzech oraz we Włoszech.
In essence, there were proposals before us which condemned the running of media services in Germany, Portugal, Hungary and Italy.
PolishDziękuję koleżankom i kolegom z Komisji Rozwoju oraz Komisji Kontroli Budżetowej, która była sprawnie i merytorycznie kierowana przez pana posła Herberta Böscha.
I would also like to thank my colleagues from the Committee on Development, and also from the Committee on Budgetary Control, which was efficiently led by Mr Bösch.
PolishChciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że to jedna z najtrudniejszych dyskusji jakie mieliśmy, prowadzona bardzo merytorycznie i z szacunkiem dla wszystkich.
Just to conclude, I would like to say that this is one of the most difficult discussions that we have had, and it has been conducted very properly and with respect for all parties.
PolishSprawozdanie z oceny systemu EU Pilot wzbudziło wiele pytań w komisji odpowiedzialnej merytorycznie, dlatego Komisja Europejska została wezwana do udostępnienia odpowiednich danych.
The EU Pilot Evaluation Report raised a number of questions in the committee responsible, which is why the European Commission has been called on to make available the relevant data.