Traducere poloneză-engleză pentru "metaboliczny"

PL

"metaboliczny" engleză traducere

PL metaboliczny
volume_up
{adjectiv masculin}

metaboliczny
Obserwacje te mogą odzwierciedlać efektywniejszy klirens metaboliczny u młodszych pacjentów.
These observations may be a reflection of more efficient metabolic clearance in younger subjects.
Główny szlak metaboliczny przemian tolkaponu polega na koniugacji do nieaktywnego glukuronidu.
The main metabolic pathway of tolcapone is conjugation to its inactive glucuronide.
Metabolic profile of tipranavir:
metaboliczny

Exemple de folosire pentru "metaboliczny" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishProfil metaboliczny preparatu Orgalutran u ludzi jest podobny do profilu obserwowanego u zwierząt.
The metabolite profile of Orgalutran in humans was similar to that found in animals.
PolishW warunkach niskiej podaży kwasu nikotynowego lub wolniejszego tempa wchłaniania przeważa pierwszy szlak metaboliczny.
With low doses of nicotinic acid or lower rates of absorption, the first pathway predominates.
PolishEfektem przejścia przez pierwszy szlak metaboliczny jest dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD) i nikotynamid.
The first pathway results in the formation of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide.
PolishZ badań in vitro wynika, że gemfibrozyl hamuje szlak metaboliczny atorwastatyny na poziomie sprzęgania z kwasem glukuronowym.
This interaction may be explained by an inhibition of the membrane transport protein, P-glycoprotein.
PolishGłówny szlak metaboliczny, który stanowi powstawanie pochodnej 6 ’ - hydroksymetylowej, katalizowany jest przez enzymy układu cytochromu P450.
The major route of metabolism to form the 6’ -hydroxymethyl derivative is catalyzed by CYP enzymes.
PolishGłówny szlak metaboliczny prowadzi do hydrolizy grupy karboksyamidowej i powstania nieaktywnej farmakologicznie pochodnej kwasowej — CGP 47292.
The main pathway of metabolism is hydrolysis of the carboxylamide group to the pharmacologically inactive acid derivative CGP 47292.
PolishProfil metaboliczny: