Traducere poloneză-engleză pentru "metabolizm"

PL

"metabolizm" engleză traducere

PL metabolizm
volume_up
{masculin}

metabolizm (dar şi: przemiana materii)
volume_up
metabolism {substantiv}
Metabolizm Nifedypina w 30– 40 % ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.
Metabolism Nifedipine undergoes a first pass metabolism in the liver of 30-40 %.
Metabolizm Dokładny metabolizm ustekinumabu nie został poznany.
Metabolism The exact metabolic pathway for ustekinumab is unknown.
Metabolizm: nie określono metabolizmu stawudyny u ludzi.
Metabolism: the metabolism of stavudine has not been elucidated in humans.

Sinonime (în poloneză) pentru "metabolizm":

metabolizm

Exemple de folosire pentru "metabolizm" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishZaburzenia czynności wątroby Metabolizm temsyrolimusu zachodzi głównie w wątrobie.
Hepatic impairment Temsirolimus is cleared predominantly by the liver.
PolishMetabolizm Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450.
Ropinirole is mainly metabolised by the isoform CYP1A2 of cytochrome P450.
PolishMetabolizm pierwiastków Somatropina pobudza zatrzymywanie sodu, potasu i fosforu.
Somatropin induces retention of sodium, potassium and phosphorus.
Polishleki zawierające jakiekolwiek z wymienionych substancji czynnych mogą nasilać metabolizm
medicines containing any of the following active substances may increase the break-down of
Polishtu ro Wiele substancji ma wpływ na metabolizm glukozy a ich stosowanie może powodować konieczność
cases to determine whether the emergence of these events is related to Exubera.
Polish30/ 85 Metabolizm Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450.
Ropinirole is mainly metabolised by the isoform CYP1A2 of cytochrome P450.
Polish39/ 85 Metabolizm Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450.
Ropinirole is mainly metabolised by the isoform CYP1A2 of cytochrome P450.
Polish57/ 85 Metabolizm Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450.
Ropinirole is mainly metabolised by the isoform CYP1A2 of cytochrome P450.
PolishMetabolizm preparatu u kotów zachodzi na drodze hydroksylacji w wątrobie.
Biotransformations in the cat occur by hydroxylation in the liver.
PolishNalezy zachowac szczególna ostroznosc u pacjentów, u których stwierdza sie slaby metabolizm CYP2C9.
Patients known to be CYP2C9 poor metabolisers should be treated with caution.
PolishMetabolizm Nie ma dowodów na to, że alendronian jest metabolizowany przez zwierzęta lub ludzi.
Biotransformation There is no evidence that alendronate is metabolised in animals or humans.
PolishMetabolizm Brak dowodów na to, że sodu alendronian jest metabolizowany u zwierząt lub u ludzi.
Biotransformation There is no evidence that alendronate is metabolised in animals or humans.
PolishPomyśleliśmy więc: co się stanie, gdy wstrzymamy metabolizm, a następnie ochłodzimy zwierzę?
So we wondered what would happen if we took our suspended animals and exposed them to the cold.
PolishZaburzenia czynności nerek lub wątroby nie zmieniają wpływu insuliny lispro na metabolizm glukozy.
The glucodynamic response to insulin lispro is not affected by renal or hepatic function impairment.
PolishBadania prowadzone u różnych gatunków zwierząt wskazują na bardzo szybki metabolizm prazikwantelu w wątrobie.
Studies in many different species show that praziquantel is rapidly metabolised in the liver.
PolishMetabolizm Nie wykryto żadnych metabolitów po podaniu ludziom telbiwudyny znakowanej 14C.
Biotransformation No metabolites of telbivudine were detected following administration of 14C-telbivudine in humans.
PolishNiektóre leki mogą wpływać na metabolizm leku TORISEL.
increase blood glucose levels and worsen diabetes mellitus.
PolishMetabolizm Metformina jest wydalana z moczem w stanie niezmienionym.
Metformin is excreted unchanged in the urine.
PolishWiele leków ma wpływ na metabolizm glukozy w organizmie, przez co mogą one zmieniać zapotrzebowanie na insulinę.
Many medicines affect the way glucose works in your body and this may influence your insulin dose.
PolishWiele leków ma wpływ na metabolizm glukozy w organizmie, przez co mogą one zmieniać zapotrzebowanie na insulinę.
Many medicines affect the way glucose works in your body and they may influence your insulin dose.