Traducere poloneză-engleză pentru "nieznana"

PL

"nieznana" engleză traducere

EN

PL nieznana
volume_up
{adjectiv feminin}

nieznana (dar şi: nieznany, nieznane, niewiadomy)
Perforacja jelit, krwotoki żołądkowo- jelitowe, zwężenie jelit Nieznana:
Intestinal perforation, gastrointestinal haemorrhage, intestinal stenosis Unknown:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt częste Rzadkie Częstość nieznana
Skin and subcutaneous tissue disorders Uncommon Rare Unknown frequency
Przyczyną mogą być choroby serca, płuc lub wątroby 27 lub może być ona nieznana.
The cause can be unknown, or it can be due to heart, lung or liver problems.

Sinonime (în poloneză) pentru "nieznany":

nieznany

Exemple de folosire pentru "nieznana" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishMogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
PolishCzęstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
The frequency is not known (cannot be estimated from the available data).
PolishEtiologia hipofosfatemii związanej ze stosowaniem produktu Nexavar jest nieznana.
The aetiology of hypophosphataemia associated with Nexavar is not known.
Polishbardzo rzadko (< 1/ 10 000) nieznana (niemożliwa do oceny na podstawie dostępnych danych).
very rare: < 1/ 10,000, not known (cannot be estimated from the available data.)
PolishPrzyczyna spadku tej immunogenności w przeciągu kilku lat pozostaje wciąż nieznana.
The reason for decreasing immunogenicity over several years remains still unidentified.
PolishByć może na 10 marca przypada jakaś nieznana mi rocznica związana z tym tematem.
Perhaps 10 March marks an anniversary, related to this subject, which I do not know about.
Polishnieznana: nie jest możliwe oszacowanie częstości na podstawie dostępnych danych.
not known: the frequency cannot be estimated from the available data.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Nieznana Zaburzenia układu immunologicznego
Blood and lymphatic system disorders Not known Immune system disorders
PolishNieznana częstość: retinopatia proliferacyjna, retinopatia cukrzycowa, zaburzenia widzenia.
Not known: proliferative retinopathy, diabetic retinopathy, visual impairment
Polish* Działania niepożądane zgłaszane podczas badania postmarketingowego (częstość nieznana):
*Adverse reactions identified during post marketing surveillance (frequency not known)
Polishnieznana częstość: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
not known: frequency cannot be estimated from the available data.
Polishnieznana częstość: na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości
not known: frequency cannot be estimated from the available data.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Nieznana Zaburzenia układu nerwowego
Blood and lymphatic system disorders Not known Nervous system disorders
PolishZawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia Bardzo rzadko: sercowego Arytmia Nieznana:
Pancreatitis, ischaemic colitis, ulcerative colitis, gingival bleeding
PolishCzęstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Frequency not known (cannot be estimated from the available data)
PolishNieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
not known: frequency cannot be estimated from the available data.
PolishPoważne działania niepożądane Częstotliwość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana.
Serious side effects It is not known how frequently these side effects occur
PolishBardzo często Bardzo często Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana
Very common Very common Very common Common Rare Very rare Very rare Not known
PolishCzęstość nieznana: posocznica, zapalenie oskrzeli, opryszczka pospolita, kandydoza.
Not known: sepsis, bronchitis, herpes simplex, candidiadis.
PolishCzęstość nieznana Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Not known General disorders and administration site Uncommon Investigations