Traducere poloneză-engleză pentru "oddech"

PL

"oddech" engleză traducere

PL oddech
volume_up
{masculin}

oddech (dar şi: para, dech)
volume_up
breath {substantiv}
A oddech, oddech jest kapitanem tego okrętu.
And the breath, the breath is the captain of that vessel.
Przygotowałem się by wstrzymać oddech na dokładnie tyle ile potrzebowałem.
I completely trained to get my breath hold time up for what I needed to do.
Następnie należy na 5 sekund wstrzymać oddech i normalnie wypuścić powietrze.
Patients should then hold their breath for 5 seconds and exhale normally.
oddech (dar şi: pedał)
volume_up
puff {substantiv} [engl.-brit.] [colocv.]

Sinonime (în poloneză) pentru "oddech":

oddech

Exemple de folosire pentru "oddech" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishU takich dzieci należy monitorować oddech przez okres do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
Polishciężkie reakcje alergiczne (nadwrażliwości) (pokrzywka, świszczący oddech lub inne
a severe allergic (hypersensitive) reaction (hives, wheezing or other breathing difficulty),
PolishRzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 niemowląt): skurcz oskrzeli (świszczący oddech lub kaszel).
Rare (occurs in less than 1 in 1000 infants): bronchospasm (wheezing or coughing).
PolishZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: świszczący oddech
Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders Common: wheezing
PolishAle ciągłe trudności gospodarcze nie dają greckiemu społeczeństwu chwili na oddech i zastanowienie się.
Yet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Polishnadwrażliwość (reakcja alergiczna, która może powodować świszczący oddech lub trudności w
hypersensitivity (allergic reaction that can cause unusual wheezing or difficulty in breathing;
Polishtrudności w oddychaniu, świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej,
difficulty in breathing, wheezing, tightness in the chest,
Polishpogłębiony, szybki oddech, senność, nudności, wymioty i ból brzucha.
deep, rapid breathing drowsiness nausea, vomiting and stomach pain
Polishw oddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka), musi natychmiast zgłosić się do lekarza.
If you develop symptoms of a severe allergic reaction (such as difficulty in breathing, wheezing, or
PolishOddech należy monitorować do trzech dni po zaszczepieniu
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishRzadko: astma, przekrwienie płuc, zaburzenia w obrębie zatok obocznych nosa, kichanie, świszczący oddech.
Rare: asthma, pulmonary congestion, sinus disorder, sneezing, wheezing.
Polishból gardła i krtani, wyciek wodnisty z nosa, szybki oddech, przekrwienie górnych dróg oddechowych
bronchospasm, pharyngolaryngeal pain, rhinnorhoea, tachypnoea, upper respiratory tract congestion
Polishw oddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka), musi natychmiast zgłosić się do lekarza.
if you develop symptoms of a severe allergic reaction (such as difficulty in breathing, wheezing, or hives)
PolishPani Ashton, musimy dać negocjatorom z Ameryki Środkowej nieco swobody, by złapali oddech w negocjacjach.
Mrs Ashton, we need to give the Central Americans some room to breathe in the negotiations.
PolishDo ciężkich objawów należą utrudniony oddech oraz przyspieszony puls.
Severe symptoms are heavy breathing and a rapid pulse.
PolishZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Wysięk opłucnowy Świszczący oddech Duszność Kaszel
Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders Pleural effusion Wheezing Dyspnea Cough
PolishW przypadku bezdechu należy zastosować oddech wspomagany.
Apnoea is treated with respiratory assistance.
PolishObserwowano oddech Cheyne- Stokesa i bezdech.
Cheyne-Stokes respiration and apnoea have been observed.
PolishOstatnia rzecz: oddech, częsty problem.
A problem a lot of us have, certainly, when you're swimming.
PolishMożliwe objawy ze strony układu oddechowego to: spowolnienie oddechu, oddech przerywany, hipowentylacja oraz bezdech.
Expected respiratory events are bradypnoea, intermittent respiratory patterns, hypoventilation, and apnoea.