Traducere poloneză-engleză pentru "odnieść sukces"

PL

"odnieść sukces" engleză traducere

PL odnieść sukces
volume_up
{verb}

1. general

Nasz projekt musi odnieść sukces, ponieważ Europa tego potrzebuje.
This project has to succeed, because Europe needs it.
Aby jutro odnieść sukces tam, gdzie wczoraj ponieśliśmy porażkę, konieczna jest zmiana kierunku.
In order to succeed tomorrow where we failed yesterday, a change of direction is needed.
Jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy umieć doprowadzić swoje obowiązki aż do samego końca.
If we want to succeed, we will have to be able to see our responsibilities through to the end.
odnieść sukces (dar şi: przewyższać, prześcignąć, prześcigać)
odnieść sukces
volume_up
to nail {vb.} [colocv.] (sth)
odnieść sukces (dar şi: odnosić sukces)
volume_up
to score {vb.} [colocv.]

2. "osiągnąć coś"

odnieść sukces
volume_up
to go places {vb.} [colocv.] [expr.]

Sinonime (în poloneză) pentru "odnieść sukces":

odnieść sukces

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

odnieść verb
sukces substantiv

Exemple de folosire pentru "odnieść sukces" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishTeraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
PolishJeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.
If we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
PolishAby odnieść sukces w walce z takimi nadużyciami, musimy zacząć od ich korzeni.
We can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
PolishAby odnieść sukces, musimy sprawić, by spełnione zostały trzy kluczowe zasady.
In order for us to be successful in our efforts, we must ensure three crucial principles.
PolishJeżeli program sztokholmski ma odnieść sukces, obywatele powinni Unii znać swoje prawa.
If the Stockholm Programme is to be successful, EU citizens have to know their rights.
PolishJeżeli chcemy odnieść sukces, musimy zmienić nasze przyzwyczajenia i dostosować sposób życia.
If we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
PolishDużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi.
It is much harder to achieve success in relations with third countries.
PolishUważam to za dowód, że - niemal - udało mu się odnieść sukces.
I think it shows that he has probably - just about - got it right.
PolishTym właśnie chcę się podzielić, że w Necie można odnieść sukces.
And that's the final message that I want to share with all of you -- that you can do well online.
PolishJako kontrsprawozdawca z ramienia naszej grupy cieszę się, że udało nam się tu odnieść sukces.
As shadow rapporteur for our group, I am pleased that we were able to be successful in this regard.
PolishByłoby wspaniale, gdyby udało nam się odnieść sukces również w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym.
It would be wonderful if we could achieve success with the EPA as well.
PolishJeśli chcemy odnieść sukces na konferencji w Kopenhadze, bezwzględnie musimy przyspieszyć działania.
If we want to be successful in Copenhagen, it is essential that we speed up what we are doing.
PolishJeżeli chcemy odnieść sukces, musimy poważnie rozważyć wykorzystanie wszystkich dostępnych technologii.
If we want to be successful, we must seriously consider using all the technologies available.
PolishI zawsze myślę "Co mogę zrobić, żeby odnieść większy sukces?"
I'm always thinking, "How could I be more successful?"
PolishTo jedyny sposób, by odnieść sukces w redukcji biurokratycznych obciążeń mikroprzedsiębiorstw i osiągnąć równowagę.
This is the only way to successfully cut bureaucracy for micro-enterprises and create a balance.
PolishJeśli chcemy odnieść sukces, musimy działać razem.
If we want to be successful, we must act together.
PolishAby odnieść sukces w dziedzinie konkurencyjności w Europie, potrzebujemy procesu zinstytucjonalizowanej konkurencyjności.
To be successful on competitiveness in Europe, we need an institutionalised competitiveness process.
PolishAby odnieść sukces, nowopowstająca firma potrzebuje solidnej strategii handlowej i bezpiecznego zaplecza finansowego.
Some standard requirements to be completed when setting up a business are the same as when opening a branch.
PolishJednakże nie wydaje mi się, byśmy mogli odnieść sukces na tych wszystkich obszarach, jeśli nie wyeliminujemy źródła problemu.
However, I do not think that we will be successful in all this unless we attack the root of the problem.
PolishKomunistyczna Partia Chin ma powody do radości, bo musiała odnieść wielki sukces, aby zalegalizować swoją władzę.
The Chinese Communist Party can rejoice, since it must have achieved a lot of success for the legitimisation of power.