Traducere poloneză-engleză pentru "opis"

PL

"opis" engleză traducere

PL opis
volume_up
{masculin}

volume_up
account {substantiv}
Pan komisarz De Gucht przedstawił długi opis operacji UE.
Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.
Opis pozycji na wyciągach z konta bankowego może mieć jeden z poniższych formatów, po których występuje 10-cyfrowy identyfikator klienta AdWords.
On your bank account statements, the line description will appear in one of these formats, followed by a 10-digit AdWords Customer ID number.
Atrybuty niestandardowe i opis: aby podać dodatkowe informacje o firmie, skorzystaj z pól opisu i atrybutów niestandardowych.
Illegal activities: Fraudulent or illegal activities aren’t tolerated on Google and may result in account suspension and removal of listing information from search results.
opis (dar şi: opisanie, rysopis)
volume_up
description {substantiv}
Pod tabelami zamieszczono opis niektórych innych dodatkowych działań.
The tables are followed by a description of certain other additional effects.
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przygotowania leku:
A detailed description of the preparation is given below:
I dało przepiękny opis mocnej siły i słabej siły.
And it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.
opis (dar şi: charakterystyka)
volume_up
characterisation {substantiv} [engl.-brit.]
opis (dar şi: charakteryzacja)
opis (dar şi: przedstawienie, wyobrażenie)
volume_up
depiction {substantiv}
na piśmie - (SV) Szwedzcy Konserwatyści popierają przedstawiony w sprawozdaniu opis problemu.
. - (SV) We Swedish Conservatives agree with the report's depiction of the problem.
opis (dar şi: fabuła, streszczenie)
volume_up
synopsis {substantiv}

Exemple de folosire pentru "opis" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.
These instructions also tell you how to prepare the Extavia solution for injection.
PolishW instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.
The se instructions also tell you how to prepare the Betaferon solution for injection.
PolishOpis tych działań zawarto w punkcie „ Możliwe działania niepożądane ”.
Descriptions of these effects can be found in the “Possible side effects” section.
PolishPełny opis sposobu wykonania testu znajduje się w ulotce dla pacjenta.
For full information on how the test is carried out, see the Package Leaflet.
PolishChciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Thalerowi, za tak wierny opis tej drogi.
I would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.
PolishChciałbym pokazać krótki opis jak to sprawdzaliśmy i jak on działa.
I want to give you a brief explanation of how we looked at it and how it works.
PolishW przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący
When new information is received that may impact on the current Safety Specification,
PolishI to jest dokładny opis tego, co jak sądzimy, jest szczęśliwym życiem.
And this is indeed the characteristic of what we think of as the good life.
PolishSam opis nie wystarczy jednak, by zachęcić zainteresowane strony.
However, simply describing these will not, in itself, encourage the stakeholders.
PolishOpis każdego żywego organizmu jest zapisany z pomocą tego samego kodu.
In fact, every living creature is written in exactly the same set of letters and the same code.
PolishI opis radiologiczny mówił: "Nie wykryto komórek rakowych."
So she had it read again, she wanted to have it read again, and her doctor fired her.
PolishMożesz umieścić kursor na ikonie na pasku narzędzi, aby zobaczyć opis działania danej opcji.
You can hover over an icon on the toolbar to see a message describing what that option can do.
PolishBadanie pacjenta powinno uwzględniać w części przedmiotowej opis rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.
Clinical examination should include evaluation for physical signs of fat redistribution.
PolishKiedy Yochai opowiadał o nowych metodach organizacji, podał dokładnie opis działania Wikipedii.
So when Yochai is talking about new methods of organization, he's exactly describing Wikipedia.
PolishPełny opis działań niepożądanych zgłaszanych po podaniu preparatu Xigris znajduje się w ulotce dla pacjenta.
For the full list of all side effects reported with Xigris, see the Package Leaflet.
PolishTrzeba dokładnie przeczytać opis swojego badania mammograficznego.
Well, you need to read the details of your mammography report.
PolishOpis działań niepożądanych zamieszczono w innych częściach ulotki.
Descriptions of these effects can be found in other sections.
PolishNie popieramy specjalnej wizy Erasmus Mundus, której krótki opis jest zawarty we wniosku.
We do not support a special Erasmus Mundus visa as per the brief descriptions contained in the proposal.
PolishDo każdego opakowania dołączono Instrukcję użycia zawierającą dokładny opis sposobu użycia wstrzykiwacza.
Each FORSTEO pack is provided with a user manual that fully describes the use of the pen.
PolishPonadto instytut publikował opis każdego etapu projektu.
And what they did at the Institute was publish every step of the way.